Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

V šolskem letu 2013/2014 smo v okviru projekta ESS Splošni programi neformalnega izobraževanja odraslih izvedli 9 različnih programov.

Z vsemi vključenimi smo opravili poglobljeno svetovanje, izdelali osebne svetovalne načrte, ugotavljali in vrednotili neformalno znanje in po zaključku svetovanje…

Cilj programa je spodbujati zaposlovanje in transnacionalno mobilnost delovne sile oz. povečati zaposljivost brezposelnih, dvigniti njihovo kvalifikacijsko raven…

Z izvajanjem raznolikih dogodkov, prireditev v TVU in koordinacijo najrazličnejših inštitucij na našem območju pomagamo pri udejanjanju slogana ''Slovenija,…

UPI – ljudska univerza Žalec je v okviru Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) izvedla projekt z naslovom Tuji jeziki za več znanja v…

S projektom bomo pridobili znanje o novih, inovativnih učnih metodah in vsebinah, ki ga bomo po izvedenih mobilnostih sistematično integrirali v izbrane obstoječe…

V projektu VIME so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje migrantov in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja…

Nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje; Pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – NPK; Večja fleksibilnost na trgu dela; Upoštevanje in priznavanje…

Ljudska univerza Kranj je bila s projektom Z izobraževanjem nad demenco - Osvešanje. Zaznavanje. Zaviranje izbrana za koordinatorja v okviru programa Erasmus+…

Družinski center UPI predstavlja osrednji prostor v lokalnem okolju, ki je namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih…