Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Projekt je namenjen vsem odraslim, ki niso zaposleni, še posebej pa tistim ranljivim skupinam odraslih, ki so v našem okolju v slabšem položaju, ki imajo težji…

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Namen operacije je, da od marca 2018 do februarja 2019, spremljamo informativne vrednosti onesnaževalcev zraka (prah in hrup) na izbranih mestih v Žalcu in v…

V šolskem letu 2013/2014 smo v okviru projekta ESS Splošni programi neformalnega izobraževanja odraslih izvedli 9 različnih programov.

Z vsemi vključenimi smo opravili poglobljeno svetovanje, izdelali osebne svetovalne načrte, ugotavljali in vrednotili neformalno znanje in po zaključku svetovanje…

Cilj programa je spodbujati zaposlovanje in transnacionalno mobilnost delovne sile oz. povečati zaposljivost brezposelnih, dvigniti njihovo kvalifikacijsko raven…

Z izvajanjem raznolikih dogodkov, prireditev v TVU in koordinacijo najrazličnejših inštitucij na našem območju pomagamo pri udejanjanju slogana ''Slovenija,…

UPI – ljudska univerza Žalec je v okviru Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) izvedla projekt z naslovom Tuji jeziki za več znanja v…

S projektom bomo pridobili znanje o novih, inovativnih učnih metodah in vsebinah, ki ga bomo po izvedenih mobilnostih sistematično integrirali v izbrane obstoječe…

V projektu VIME so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje migrantov in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja…