Pridobitev izobrazbe Osnovna šola in srednješolski programi

V šolskem letu 2018/2019 bomo na UPI - ljudski univerzi Žalec izvajali naslednje programe za pridobitev izobrazbe:


Program je namenjen vsem, ki niste dokončali redne osnovne šole. Za udeležence je brezplačen.
Srednješolsko izobraževanje je namenjeno vsem, ki se želite vpisati v katerega od naših programov.