Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Svetovanje in podpora učenju ISIO, karierni kotiček, SSU, učna pomoč, borza znanja...

Svetovalna dejavnost

Na UPI - ljudski univerzi Žalec imamo razvejano svetovalno dejavnost. Svetovalno središče Žalec je namenjeno vsem odraslim, ki so že, ali pa se bodo vključili v izobraževanje. Karierni kotiček je namenjen osnovnošolcem in njihovim staršem, srednješolcem, študentom in vsem brezposelnim, ki iščejo zaposlitev. Več o sami svetovalni dejavnosti si preberite na naših spletnih straneh.

Vsi, ki iščete kakršnekoli informacije in nasvet v zvezi z izobraževanjem in zaposlovanjem, ste vabljeni v naše svetovalno središče na UPI - ljudski univerzi Žalec.

Svetovalno središče ISIO Karierni kotiček Žalec

Podpora učenju

Na UPI - ljudska univerza Žalec imamo veliko dejavnosti, ki so lahko v pomoč in podporo našim udeležencem v izobraževanju. Med te gotovo sodijo svetovalna dejavnost, ki jo izvajamo v Svetovalno središče ISIO Žalec in v Kariernem kotičku.

Središče za samostojno učenje ponuja udeležencem v izobraževanju in vsem, ki se želijo samostojno učiti, možnost samostojnega učenja s pomočjo mentorja in uporabe IKT gradiv.

Učna pomoč je namenjena vsem brezposelnim, ki so vključeni v izobraževanje in imajo težave pri posameznih predmetih. Na razpolago so jim trije strokovno usposobljeni metorji, ki jim lahko v individualnih učnih urah razložijo določeno snov, jim pomagajo osvojiti to snov, tako, da lahko uspešno zaključijo izobraževanje.

Borza znanja Žalec, pa ponuja možnosti učenja tistih znanj in spretnosti, ki jih udeleženci potrebujejo v izobraževanju, ali pa takih znanj in veščin, ki jih ljudje potrebujejo za osebno zadovoljstvo, lastni interes ali kot prostočasno dejavnost.

Središče za samostojno učenje Učna pomoč Borza znanja