Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

UŽU Programi UPI - ljudska univerza Žalec

UŽU PROGRAMI

Imate včasih občutek, da vam, ne glede na vašo predhodno izobrazbo, v določeni življenjski situaciji primanjkuje znanja, spretnosti, informacij? Če ste pritrdili, potem vas vabimo, da se nam pridružite v programih usposabljanj za življenjsko uspešnost. Vsako usposabljanje ima specifične cilje. Preverite, kateri bi najbolj ustrezali vam.

MOST DO IZOBRAZBE – za odrasle, ki se želite vključiti v nadaljnje formalno izobraževanje, pa ne veste, kako začeti. Program obsega od 100 do 120 ur.

BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ – za starše osnovnošolcev prve triade, ki bi radi kar najbolj učinkovito pomagali svojim otrokom pri opismenjevanju. V programu skupaj sodelujete starši in otroci. Program obsega 75 ur.

MOJE DELOVNO MESTO – za zaposlene na delovnih mestih, ki se ukinjajo, ter tiste, ki želite pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Program omogoča pridobivanje nekaterih enakovrednih splošnoizobraževalnih znanj v osnovni šoli ter nižjem poklicnem izobraževanju. Izobraževanje obsega 350 ur in poteka praviloma v prostorih podjetja, v katerem so zaposleni udeleženci programa.

IZZIVI PODEŽELJA – za odrasle, ki živite na podeželju in želite izkoristiti (poslovne) priložnosti, ki vam jih ponuja okolje. Cilj programa je prepoznavanje prednosti življenja na podeželju in načinov, kako te prednosti izkoristiti za izboljšanje svojega socialnega in ekonomskega položaja. Program obsega 120 ur.

MOJ KORAK – za odrasle s posebnimi potrebami. Cilj programa je obnova temeljnih znanj in spretnosti, ki udeležencem omogočajo lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost ter polnejše vključevanje v različne družbene dejavnosti. Program obsega 120 ur.

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM – za starejše odrasle, upokojene in neaktivne na trgu dela, ki si želite pridobiti temeljne spretnosti. Program obsega 120 ur.