Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

SŠ - Maturitetni tečaj Srednješolski program

Vpis in vpisni pogoji:

Uspešno končana srednja poklicna, srednja tehniška ali druga srednja strokovna šola oziroma tretji letnik gimnazije, če je bilo izobraževanje prekinjeno za najmanj eno leto. V program se lahko vključijo tudi kandidati, ki niso končali katere od navedenih šol tako, da opravijo preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Organizacija predavanj:

Predavanja potekajo v seminarski obliki v popoldanskem času večkrat tedensko.

Predmetnik:

Obvezni predmeti:
slovenščina
tuji jezik
matematika

Izbirni predmeti*
zgodovina
geografija
sociologija
ekonomija
psihologija

Zaključek izobraževanja:

Udeleženec je opravil maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (predavanja, vaje, seminarske naloge), določene s programom.
Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem pridobite pravico do opravljanja splošne mature, ki vključuje izpite iz petih predmetov (treh obveznih in dveh izbirnih). Tisti udeleženci, ki boste v letu 2020 dopolnili 21 let, pa lahko pristopite k maturi brez pozitivnih ocen iz predmetov maturitetnega tečaja. 

Status udeleženca: 

Udeleženci srednješolskih programov na Ljudski univerzi Žalec si pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih. Za vse tiste, ki so mlajši od 26 let, niso zaposleni in niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje to pomeni, da imajo enake pravice (status) kot dijaki, ki se izobražujejo redno.