Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

SŠ - Predšolska vzgoja - pt Srednješolski program

*Spletna učilnica*

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=23683

Vpis in vpisni pogoji:

Uspešno končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Organizacija predavanj:

Predavanja potekajo v seminarski obliki v popoldanskem času večkrat tedensko.

Predmetnik:

Predmet izbirnost Št. KT
Komunikacijske veščine obvezno 3
Predšolska pedagogika obvezno 3
Razvojna psihologija obvezno 3
Varnost in zdravje v vrtcu obvezno 3
Kurikulum oddelka v vrtcu obvezno 6
Likovno, glasbeno in plesno izražanje obvezno 16
Praktično usposabljanje z delom obvezno 56
Šport skozi igro obvezno 6
Odprti kurikulum obvezno 4

Izpiti in izpitni roki:

Izpiti potekajo v skladu s programom in pravilnikom o ocenjevanju (ustno, pisno, ustno in pisno, v obliki izdelka oz. storitve). Izpite, ki se jih že opravili v predhodnem izobraževanju, vam lahko na podlagi vloge za priznavanje, priznamo. Izpitni roki so določeni vnaprej za ves semester; oktobra se objavijo izpitni roki za zimski semester, januarja pa za letni semester. 

Delovna praksa: 

Praktično usposabljanje z delom je del predmetnika in je obvezno. Kandidati ga opravijo v vrtcu, in sicer 120 ur. 

Zaključek izobraževanja: 

Izobraževanje poteka eno leto. Svojo izobraževalno pot boste zaključili s poklicno maturo, ki vsebuje: 

  • obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok) in
  • izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izpitni nastop in zagovor).

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok). 

Status udeleženca: 

Udeleženci srednješolskih programov na Ljudski univerzi Žalec si pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih. Za vse tiste, ki so mlajši od 26 let, niso zaposleni in niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje to pomeni, da imajo enake pravice (status) kot dijaki, ki se izobražujejo redno.