Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

ISIO - Varstvo osebnih podatkov Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno

Za potrebe razvojno - raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Andragoškemu centru Republike Slovenije ter Ministrstvu za šolstvo in šport, ki financira delovanje Svetovalnega središča ISIO Žalec in s tem omogoča brezplačno informiranje in svetovanje, bomo stranke ob obisku svetovalnega središča, telefonskem klicu v središče ali elektronski pošti na naslov središča prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, spol, starost, dokončana in/ali nedokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center RS ter Ministrstvo za šolstvo in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 2004/86) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Svetovalnih središču Žalec vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o strankah v Svetovalnem središču Žalec. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je UPI-Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec.