Karierni kotiček - Kariernice Predstavitve višjih in visokošolskih študijskih programov ter fakultet

karierniceV okviru CVŽU smo izvajali Kariernice, s katerimi dijakom predstavili možnosti študija v višjih, visokih in univerzitetnih študijskih programih, možnosti študija v tujini in predstavili pogoje za pridobitev štipendije.  Kariernice so bile namenjene dijakom tretjih in četrtih letnikov srednjih šol ter njihovim profesorjem.

Na srednjih šolah smo izvajali predstavitve višjih in visokošolskih študijskih programov ter fakultet, ki te programe izvajajo:

  • predstavitev dejavnosti CIPS-a,
  • prestavitev izobraževalnih programov (višji in visokošolski študijski programi),
  • predstavitev študija po bolonjsko,
  • študij v tujini,
  • študenski domovi,
  • možnosti štipendiranja (republiška, kadrovska, Zoisova štipendija).