Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Center za družine UPI predstavlja osrednji prostor v lokalnem okolju, ki je namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih…

V okviru projekta DIGIT krepimo kompetence za odgovorno upravljanje posameznikove digitalne identitete.

Pri projektu gre za tekmovanje, v katerega bomo pritegnili vse generacije in s katerim bomo na zabaven način popularizirali, širili in razvijali znanje o uporabi…

Projekt Dvig ravni pismenosti združuje različna usposabljanja, ki so namenjena tako brezposelnim kot tudi zaposlenim, staršem in otrokom, starejšim odraslim…

Ključne projektne aktivnosti: pripravljalne aktivnosti, izvedba samih mobilnosti, diseminacija, spremljanje kakovosti in realizacije projektnih ciljev, implementacija…

V projektu raziskujemo uporabo digitalnih orodij na vseh ravneh izobraževanja (osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje…

Namen projekta INCREA je obravnavati dva glavna izziva na področju vključevanja migrantov in beguncev v Evropi, tj. ustreznih jezikovnih spretnosti, pomanjkanje…

Projekt je namenjen vsem odraslim, ki niso zaposleni, še posebej pa tistim ranljivim skupinam odraslih, ki so v našem okolju v slabšem položaju, ki imajo težji…

Projekt je namenjen vsem odraslim, ki niso zaposleni, še posebej pa tistim ranljivim skupinam odraslih, ki so v našem okolju v slabšem položaju, ki imajo težji…

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.