Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

V novi medijski dobi smo nenehno obkroženi z vsemi vrstami informacij, od političnih vprašanj do oglaševanja in trženja.

Namen projekta je izboljšati kompetence izobraževalcev za bolj sistematično in kvalitetno uvajanje uporabe digitalnih orodij oz. t. i. kombiniranega učenja.

Namen projekta BE THE CHANGE - Večgeneracijsko sodelovanje in izmenjava znanj s področja podjetništva, v katerem sodelujemo kot partner, je povezati starejše…

V projektu želimo izboljšati osnovne veščine in ključne kompetence pri udeležencih v izobraževanju odraslih.

Na območju Savinjske regije vsem prebivalcem brezplačno zagotavljalamo kakovostno informiranje in svetovanje za izobraževanje in poklic ter dostop do novih oblik…

Center za družine UPI predstavlja osrednji prostor v lokalnem okolju, ki je namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih…

Pri projektu gre za tekmovanje, v katerega bomo pritegnili vse generacije in s katerim bomo na zabaven način popularizirali, širili in razvijali znanje o uporabi…

Projekt Dvig ravni pismenosti združuje različna usposabljanja, ki so namenjena tako brezposelnim kot tudi zaposlenim, staršem in otrokom, starejšim odraslim…

Ključne projektne aktivnosti: pripravljalne aktivnosti, izvedba samih mobilnosti, diseminacija, spremljanje kakovosti in realizacije projektnih ciljev, implementacija…

Projekt je namenjen vsem odraslim, ki niso zaposleni, še posebej pa tistim ranljivim skupinam odraslih, ki so v našem okolju v slabšem položaju, ki imajo težji…