Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Na območju Savinjske regije vsem prebivalcem brezplačno zagotavljalamo kakovostno informiranje in svetovanje za izobraževanje in poklic ter dostop do novih oblik…

Center za družine UPI predstavlja osrednji prostor v lokalnem okolju, ki je namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih…

Pri projektu gre za tekmovanje, v katerega bomo pritegnili vse generacije in s katerim bomo na zabaven način popularizirali, širili in razvijali znanje o uporabi…

Projekt Dvig ravni pismenosti združuje različna usposabljanja, ki so namenjena tako brezposelnim kot tudi zaposlenim, staršem in otrokom, starejšim odraslim…

Projekt je namenjen vsem odraslim, ki niso zaposleni, še posebej pa tistim ranljivim skupinam odraslih, ki so v našem okolju v slabšem položaju, ki imajo težji…

Projekt je namenjen vsem odraslim, ki niso zaposleni, še posebej pa tistim ranljivim skupinam odraslih, ki so v našem okolju v slabšem položaju, ki imajo težji…

V šolskem letu 2013/2014 smo v okviru projekta ESS Splošni programi neformalnega izobraževanja odraslih izvedli 9 različnih programov.

Z vsemi vključenimi smo opravili poglobljeno svetovanje, izdelali osebne svetovalne načrte, ugotavljali in vrednotili neformalno znanje in po zaključku svetovanje…

Cilj programa je spodbujati zaposlovanje in transnacionalno mobilnost delovne sile oz. povečati zaposljivost brezposelnih, dvigniti njihovo kvalifikacijsko raven…

Z izvajanjem raznolikih dogodkov, prireditev v TVU in koordinacijo najrazličnejših inštitucij na našem območju pomagamo pri udejanjanju slogana ''Slovenija,…

UPI – ljudska univerza Žalec je v okviru Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) izvedla projekt z naslovom Tuji jeziki za več znanja v…

Nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje; Pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – NPK; Večja fleksibilnost na trgu dela; Upoštevanje in priznavanje…