Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Študijski krožki - aktualni Študijski krožek je brezplačna oblika izobraževanja in druženja

Vabimo vas v dva nova študijska krožka:

1. PEDALIRAM – ZATO K SVOJEMU ZDRAVJU IN OKOLJU PRISPEVAM!

Pridružite se nam, da bomo skupaj:

  • preverili, ali imamo v resnici kolesarjem prijazno infrastrukturo (poti - steze, možnosti parkiranja koles);
  • analizirali dejanski kolesarski promet in ugotavljali potrebe (potencialnih) kolesarjev (izvedba anketiranja med prebivalci);
  • izvedli izobraževalno-posvetovalni dogodek, na katerem bomo s pomočjo zunanjih gostov – strokovnjakov predstavili naše ugotovitve in se pogovorili o možnostih - spodbudah za večjo uporabo koles pri dnevnih delovnih migracijah.

                                       commuter-gazelle-bike

Na podlagi novega Regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 2021 – 2027, Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Spodnje Savinjske doline, Celostne prometne strategije Občine Žalec, rezultatov projekta Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh (LAS SSD) v študijskem krožku odgovarjamo na dva pereča lokalna problema: (1) visoke vrednosti onesnaževalcev zraka (prah in hrup) in (2) izjemno visoke dnevne delovne migracije. Preverite, kaj smo ugotovili do sedaj: Pedaliram_Analiza

Vabimo vas, da se nam pridružite na srečanju, na katerem:

- se bomo seznanili z rezultati ankete, opravljene med prebivalci,

- bomo spoznali izkušnje kolesarke, ki je vsakodnevno kolesarila v službo,

- nam bo predstavljen pregled stanja na terenu v občinah Žalec, Vransko in Polzela,

- bomo slišali glas predstavnika Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Žalec, predstavnikov občin.

Vsi udeleženci srečanja bomo ob zaključku oblikovali Memorandum o možnostih in spodbudah za večjo uporabo koles pri dnevnih migracijah.

Srečamo se preko Zooma, in sicer dne 15. septembra 2021 ob 14.00 uri. 

Na e-naslov mihaela.anclin@upi.si sporočite vaš e-naslov, da vam pošljemo povezavo do srečanja.

Se vidimo!

--------------------------------------------------------------------------

2. KAKO (NE)ZNANI SLOVENCI SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE

S pomočjo spoznavanja različnih zgodb o skrbi za svoje zdravje s strani bolj ali manj znanih prebivalcev se bomo posvetili skrbi za bolj celostno zdravje. Njihove primere bomo preučili, kritično ovrednotili, jih podkrepili/nadgradili z lastnimi razmišljanji in nato izdelali svoje akcijske plane skrbi za zdravje »Ej, za moje zdravje gre!«. Pripravili bomo nabor priporočil za celostno skrb za zdravje, pri čemer bomo upoštevali dva kriterija, ki ju zaposleni navajamo kot klasičen razlog, zakaj je naša skrb za zdravje pomanjkljiva: razpoložljivost finančnih sredstev (plačljivi/brezplačni programi – fitnes, welnes centri, igrišča ipd.) in koliko časa dnevno/tedensko lahko namenimo skrbi za zdravje.

                                        zdravje

Udeležba je brezplačna, saj študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Veseli bomo, če se nam pridružite! Informacije in prijave: mihaela.anclin@upi.si ali 03 713 35 65.

Študijski krožki so brezplačna oblika izobraževanja in druženja, ki jo vodi posebej usposobljen mentor. Teme krožkov so raznovrstne, pretok idej in domišljije pa brezmejen. Na zavihku Pretekli krožki si poglejte, kaj vse smo počeli v preteklih letih. Več o študijskih krožkih: Študijski krožki v Sloveniji .

Poglejte si nekaj foto utrinkov z že izvedenih srečanj.

Srečanje z dr. Lučko Kajfež Bogataj

20190314_163958       20190314_174535

Srečanje z mag. Senko Šifkovič Vrbica (PIC Ljubljana)

20190410_075224      20190410_075144