Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

UPI - ljudska univerza Žalec Javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Ustanovljena je bila leta 1975 kot Delavska univerza Žalec. Leta 1990 se je Delavska univerza preimenovala v UPI – ljudsko univerzo Žalec. Ustanoviteljice UPI – ljudske univerze Žalec so v različnih deležih občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. Kratica UPI pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje. S širitvijo izobraževalnih programov se je tudi večalo število zaposlenih in danes je na UPI – ljudski univerzi zaposlenih 15 ljudi.

Začetek izobraževanja odraslih sega v leto 1975, ko je bila ustanovljena Delavska univerza Žalec. Takrat smo se v ponudbi izobraževalnih programov osredotočali na šolske oblike izobraževanja, družbeno-politično izobraževanje, strokovno-funkcionalno usposabljanje ter na splošno izobraževanje. Prvo leto je bilo v izobraževalne programe vključenih 2080 udeležencev. Že leto kasneje je število udeležencev naraslo na več kot 3600 udeležencev. Hkrati s številom udeležencev se je večala tudi pestrost ponudbe izobraževalnih oblik. Leta 1979 smo pričeli s ponudbo jezikovnega izobraževanja odraslih ter povečali ponudbo strokovnega poklicnega in visokošolskega izobraževanja, zmanjševal pa se je delež družbeno-političnega izobraževanja. 

Naše osnovno poslanstvo je razvijanje in širjenje kulture vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju in širši regiji, kar pomeni, da želimo čim širšemu krogu ljudi ponuditi in zagotavljati kar se da bogato izbiro različnih izobraževalnih programov, tečajev in delavnic tako na področju formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja in svetovalno dejavnost. Osredotočamo se na različne ciljne skupine odraslih. Prepoznavni smo po prijaznosti, fleksibilnosti, prilagajanju potrebam lokalnega okolja in kakovosti. Ugotavljamo, da so naši udeleženci s pri nas pridobljenimi znanji uspešni tudi po zaključenem izobraževanju.


Poslanstvo 

UPI - ljudska univerza gradi svoje poslanstvo gradimo na skoraj 45-letni tradiciji v izobraževanju odraslih, vidimo pa ga v zagotavljanju pestre ponudbe kakovostnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ob upoštevanju posebnosti lokalnega okolja ter v prijaznem odnosu do udeležencev, ki jim omogočimo pot do ustrezne izobrazbe in znanj ter tako tudi do boljše kakovosti njihovega življenja. 

Vizija 

Želimo biti ugledna, priljubljena in vsem dostopna izobraževalna organizacija v Savinjski regiji, prepoznavna tudi v celotnem slovenskem prostoru kot ponudnica kakovostnih, raznovrstnih, aktualnih izobraževalnih programov in svetovanja za odrasle. 

Vrednote 

Skupne vrednote, ki nas vodijo pri našem delu, so: 

  • strokovnost, 
  • kakovost, 
  • skrb za udeležence, 
  •  prijaznost, 
  • dostopnost, 
  • dobro sodelovanje in predanost delu zaposlenih in zunanjih sodelavcev.

Nagovor direktorice

Spoštovani. 

fotka direktorica

Znanje je vrednota, ki jo moramo ves čas negovati in nadgrajevati. To je še zlasti pomembno danes, ko se trg dela nenehno spreminja, mi pa se moramo spremembam hitro in učinkovito prilagajati. Vse, kar znamo, naše veščine, spretnosti in kompetence, so naše konkurenčne prednosti, ki nam pri iskanju zaposlitve odpirajo več možnosti izbire in nam omogočajo tako poklicno kot osebno rast in s tem boljšo kakovost življenja. Zato naj bo iskanje znanja in usvajanje novih spretnosti vaša stalna, vseživljenjska naloga, pri kateri bomo z veseljem vaš partner. Z vami bomo delili naše več kot 40-letne izkušnje in strokovno znanje ter naš optimizem in vero, da je v znanju ključ do sreče in uspeha vsakega posameznika.

Želimo vam uspešno izobraževalno sezono 2019/20 v naši družbi. 

Franja Centrih, prof.
Direktorica UPI – ljudske univerze Žalec


Reference

Novem, Car Interior Design d.o.o., Ložnica pri Žalcu 
Odelo Slovenija d.o.o., Prebold 
Omco Feniks Slovenija d.o.o., Žalec
BSH Hišni aparati, d.o.o., Nazarje
ECE d.o.o., Celje 
Tehnos d.o.o., Žalec 
Juteks d.d., Žalec 
Zagožen d.o.o., Žalec 
Bastl-Reduktor d.o.o., Polzela

Servis DREV d.o.o., Petrovče 
ZIKŠT 3 Jezera, Braslovče
PETKA Šolske storitvene dejavnosti Žalec
Cinkarna Celje d.d., Celje 
Alpos d.d., Šentjur 
Medicor d.d., Ljubljana
Gorenje d.d., Velenje 
Mladinska knjiga d.d., Celje
GRENKO tisk storitve d.o.o., Petrovče

JKP ŽALEC, d.o.o., Žalec
HRC Informacijski inženiring d.o.o., Žalec 
PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Velenje
ZKŠT Žalec                                                                          Zavod Svetega Rafaela, Vransko  
TEŠ d.o.o., Šoštanj
GAMIT d.o.o., Rečica ob Savinji
DLearn, Italija
in številni drugi. 

Koristne povezave:

Karierni kotiček

Zaposlitev

Trenutno ni razpisanih prostih delovnih mest.

V najem oddajamo učilnice 

V najem oddajamo učilnice različnih velikosti za različne priložnosti (predavanja, seminarji, delavnice ...). Za najem učilnice se dogovorite z Marušo Burnik Žolek, ki je dosegljiva na telefonski številki (03) 713 35 50 ali po elektronski pošti Marusa.Burnik@upi.si.