Učna pomoč Brezplačna pomoč udeležencem izobraževanj na UPI – ljudski univerzi v Žalcu

Je organizirana oblika, namenjena brezposelnim udeležencem izobraževanj na UPI – ljudski univerzi v Žalcu in vsem brezposelnim, ki ste vključeni v katerokoli izobraževanje in usposabljanje. Je brezplačna in število učnih ur je neomejeno.

Ure učne pomoči potekajo individualno ali v manjših skupinah.

Glavni cilji učne pomoči so osvojitev obravnavane snovi, priprava na izpite in uspešno zaključeno izobraževanje.
Izvajalci učne pomoči so strokovno usposobljeni mentorji, ki podajajo učno snov pri predmetih slovenskega in angleškega jezika, matematike, poslovne matematike ter slovenskega jezika za tujce.

Prijavi se

Učna pomoč

Varstvo osebnih podatkov