Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

LearnersMot2

Namen projekta je spodbuditi motivacijo pri nižje izobraženih in manj usposobljenih odraslih. S projektom želimo izboljšati poklicne kompetence izobraževalcev odraslih, pri ustvarjanju neformalnega učnega okolja za udeležence in pri pomoči glede izboljšanja osnovnih spretnosti.

Projekt financira/sofinancira:
Evropska unija, Erasmus+
Obdobje trajanja projekta:
1. 11. 2020 – 31. 10. 2022
Vrednost projekta:
179.785,00 EUR
Ciljna skupina:
Izobraževalci odraslih
Partnerji/sponzorji projekta:
Edensol, Spain (koordinator projekta) in partnerji: Slovenska univerza za tretje zivljenjsko obdobje, zdruzenje za izobrazevanje in druzbeno vkljucenost (Slovenija), G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED (Ciper), UPI - ljudska univerza Žalec (Slovenije), REPUBLIC OF MACEDONIA GOCE DELCEV STATE UNIVER

Utrinek z našega prvega mednarodnega sestanka na daljavo

learners mot sestanek

Podatki o številu funkcionalno nepismenih odraslih v Evropi so zelo nezanesljivi, ocenjujejo pa, da ima 55 milijonov ljudi med 15. in 65. letom težave z razumevanjem preprostega besedila. Število delavcev s funkcionalno nepismenostjo je v resnici težko količinsko opredeliti, saj razvijajo strategije, s katerimi svoje pomanjkljivosti skrivajo. Verjamemo pa, da je veliko prostih delovnih mest na trgu dela posledica neusklajenosti spretnosti med ponudbo in povpraševanjem.

Glede na poročilo "Pismenost v Evropi, dejstva in številke" (ELINET 2015) je v Španiji 27,7% ljudi s funkcionalno nepismenostjo, v Sloveniji 20%, čeprav je na Poljskem znižana na 18,8%, ta številka še vedno velja za nesprejemljivo v naši sedanji družbi. Čeprav na Cipru ni uradnih statističnih podatkov, po ocenah OECD odstotek odraslih s funkcionalno nepismenostjo znaša 33%, v Republiki Severni Makedoniji pa do 50% ljudi nima temeljnih veščin iz predmetov STEM.

Odrasli s funkcionalno nepismenostjo se sramujejo in se počutijo osebno odgovorne za pomanjkanje akademskega uspeha. Poleg tega so enostavna tarča bank, zavarovalnic in drugih trgovskih organizacij, ki jih premamijo s privlačno ponudbo.

LearnersMot2 se bo kot nadaljevanje projekta LearnersMot Erasmus + še naprej osredotočal na nizko izobražene in nizko kvalificirane starejše delavce kot posredno ciljno skupino uporabnikov in na izobraževalce odraslih kot neposredno ciljno skupino.

Cilj projekta je spodbuditi starejše z nizko izobrazbo, da nadaljujejo šolanje. Poglobiti morajo svojo pismenost in računske spretnosti ter svoje kulturne, komunikacijske, socialne in tehnološke spretnosti, da dosežejo raven, ki jim omogoča uspešno opravljanje vsakodnevnih osebnih ali poklicnih nalog.

Glavni cilj tega projekta je zagotoviti, da imajo izobraževalci odraslih znanja in spretnosti, potrebne za ustvarjanje produktivnih in učinkovitih učnih okolij za odrasle z nižjo izobrazbo.