Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Evropska dimenzija za lokalni razvoj

Ključne projektne aktivnosti: pripravljalne aktivnosti, izvedba samih mobilnosti, diseminacija, spremljanje kakovosti in realizacije projektnih ciljev, implementacija pridobljenega znanja in evalvacija.

Projekt financira/sofinancira:
Obdobje trajanja projekta:
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Partnerji/sponzorji projekta:

UDELEŽBA NA DELAVNICI EXPERIENTIAL LEARNING OUTDOORS

V času od 2. do 8. aprila 2016 sem se na Škotskem, Velika Britanija udeležila delavnice z naslovom Experiential Learning Outdoors, ki jo je izvedel Field Studies Council. Delavnice se je udeležilo 14 predstavnikov različnih izobraževalnih organizacij iz Italije, Finske, Danske, Slovenije, Francije, Litve in Velike Britanije.

Na delavnici smo skozi praktičen način spoznavali tri glavne elemente, bistvene za učenje v in o naravi:

  1. razumeti naravni svet in njegovo delovanje,
  2. eksperimentalno učenje v naravi in
  3. kako vrednote vplivajo na naša dejanja in spreminjajo naše vedenje.

Prisotni smo poglobili svoje znanje o trajnostnem razvoju, sodelovalnem učenju, možnih načinih vpletanja narave v učne oblike in procese (kot je npr. ti. ''gozdna šola'' ali Forest School), o vrednotah, ki jih zastopa takšen način učenja, o terenskem raziskovanju, se naučili doživljati naravo z različnimi čutili in spoznali še marsikaj zanimivega. Udeleženci smo v tem času spletli tudi pristne medsebojne vezi, ki nas bodo vodile v takšne ali drugačne oblike prihodnjega sodelovanja.

UPI - ljudska univerza Žalec je z udeležbo na delavnici pridobila zlasti aktualno znanje o trendih, načinih in oblikah učenja s področja trajnostnega razvoja, ki ga bo lahko koristno uporabila pri nadgradnji projekta Evropska dimenzija za lokalni razvoj v novem projektu Učne metode prihodnosti za več vseživljenjskega učenja, ki bo potekal med 1. junijem 2016 in 31. majem 2017.

erasmus

Utrinek z delavnice na prostem

Mihaela Anclin, UPI - ljuska univerza Žalec


KONFERENCA ORGANIZACIJE EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK PUBLIC LAUNCH

V času od 12. do 13. februarja 2016 smo se v Bruslju udeležili ustanovne konference organizacije European Digital Learning Network Public Launch. Konferenca je potekala v evropski četrti, udeležilo pa se je je 25 predstavnikov različnih organizacij iz Albanije, Bolgarije, Češke, Grčije, Italije, Portugalske, Slovenije, Romunije in Španije kot tudi cca. 10 predstavnikov različnih organizacij iz Bruslja.

Prvi dan je bil posvečen okrogli mizi o agendi Digital Agenda for Europe. Na njej so sodelovali predstavniki Evropske komisije (Janne Elvelid in Alexandre Mateus iz Direktorata Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija; Denis Crowley iz direktorata Izobraževanje in kultura), Cheryl Miller z inštituta Digital Leadership Institute, Francesca Falco iz organizacije Digital Europe ter Gianluca Coppola, predsednik organizacije European Digital Learning Network . Udeleženci dogodka so predstavili in soočili poglede o pomenu digitalnih kompetenc, ki jih bo v prihodnosti v takšni ali drugačni meri zahtevalo kar 90 % delovnih mest na najrazličnejših profesionalnih področjih (npr. strojništvo, računovodstvo, medicina, arhitektura itd). Cherly Miller je poudarila neizkoriščen potencial žensk na področju digitalnih znanosti,  Alexandre Mateus pa je predstavil  stopnjo digitaliziranosti v različnih državah članicah (indeks DESI). V zaključku je Francesca Falco predstavila koristi, ki bi jih evropskim podjetjem in potrošnikom prinesel enotni digitalni trg, ter nekatere evropske iniciative, ki potekajo na tem področju.

Drugi dan dogodka je bil namenjen članom organizacije European Digital Learning Network (D-Learn) Public Launch in delovanju organizacije. Člani smo sprejeli interno in zunanjo komunikacijsko strategijo organizacije, se seznanili z delovanjem posameznih delovnih skupin, z interno regulacijo, strategijo mreženja ter oblikovali osnutke projektnih idej.

UPI–ljudska univerza Žalec je z udeležbo na konferenci pridobila aktualno znanje o trendih na področju digitalizacije evropskih družb ter o izjemnem pomenu razvoja digitalnih kompetenc tako na nivoju družbe kot na nivoju posameznika. S tem je UPI Žalec pridobila dragocene smernice za nadaljnji razvoj svojega delovanja. Digitalne kompetence so med najpomembnejšimi kompetencami v 21. stoletju, zato bomo kot organizacija za izobraževanje odraslih pridobljeno znanje in mednarodne stike uporabili pri posodobitvi obstoječih in razvoju novih izobraževalnih programov, s katerimi bomo prispevali k razvoju oz. dvigu digitalnih kompetenc na lokalni, posredno pa tudi na nacionalni ravni. To bomo storili v okviru mednarodnega sodelovanju z drugimi člani organizacije D-Learn in v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Pridobljene izkušnje so nadaljnji korak organizacije pri posodabljanju vizije in internacionalizacije organizacije.

Tina Baloh, UPI - ljudska univerza Žalec

UPI - ljudska univerza Žalec je organizacija za izobraževanje odraslih s 40-letno tradicijo. Izvajamo široko paleto programov izobraževanja in usposabljanja in ponujamo celovite svetovalne storitve za načrtovanje poklicne kariere in izobraževalne poti odraslih, v šolskem letu 2015/16 pa želimo svoje znanje in kompetence nadgraditi z udeležbo na mednarodnih mobilnostih.

Projekt mednarodne mobilnosti smo poimenovali "Evropska dimenzija za lokalni razvoj" z njim pa želimo doseči naslednje cilje:

a) izboljšati kompetence osebja (medkulturne, jezikovne),
b) posodobiti vizijo UPI - ljudske univerze Žalec,
c) pridobiti poglobljeno znanje o trajnostnem razvoju in ga vključiti v obstoječe programe kot tudi v prihodnje nove programe,
d) spoznati nove učne metode in jih implementirati v obstoječe programe kot tudi v prihodnje nove programe,
e) vključiti evropsko dimenzijo v dejavnost UPI - ljudske univerze Žalec.

Ključne projektne aktivnosti bodo: pripravljalne aktivnosti, izvedba samih mobilnosti, diseminacija, spremljanje kakovosti in realizacije projektnih ciljev, implementacija pridobljenega znanja v naše dejavnosti in evalvacija.

Načrtujemo, da bomo izvedli 3 mobilnosti, ki se jih bodo udeležile 4 zaposlene, izbranih glede na njihovo področje dela znotraj organizacije, glede na njihove izkušnje kot tudi osebno motivacijo in interes. Direktorica organizacije in vodja izrednega izobraževanja bosta sodelovali na konferenci o prihodnji vlogi centrov za izobraževanje odraslih, to jima/jim bo pomagalo re-definirati vizijo in strategijo za organizacijo. Vodja svetovalne dejavnosti in predavateljica v nekaterih programih pa bo sodelovala na dveh izobraževalnih dogodkih o trajnostnem razvoju in učnih metodah/tehnikah.

Z izvedbo projektnih aktivnosti bomo dosegli ključne rezultate:

  • izvedene 3 mobilnosti;
  • dvig kompetenc zaposlenih;
  • posodobljena mednarodno usmerjena vizija organizacije;
  • razširjena mreža EU partnerjev;
  • pridobljeno znanje s področja trajnostnega razvoja in učnih metodah/tehnikah ter implementacija tega v obliki pilotnih delavnic za udeležence naših programov.

Projektne aktivnosti bodo imele večplastne učinke, in sicer na udeležence mobilnosti (izboljšanje kompetenc osebja, neposredna mednarodna izkušnja, večja motivacija), sodelujočo organizacijo (v mednarodno sodelovanje usmerjena vizija, širša mreža potencialnih projektnih partnerjev, mednarodne reference), ključne ciljne skupine - učitelji, udeleženci (spoznali bodo nove učne tehnike/metode in učne vsebine) in lokalne odločevalce (seznanjeni bodo z EU trendi na področju izobraževanja odraslih).

Projekt bo pripomogel k uresničevanju zastavljenih ciljev na regionalnem nivoju (regionalni razvojni načrti), nacionalnem nivoju izobraževanja odraslih (Renpio) in v ključnih dokumentih EU (Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju; Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko unijo za obdobje 2014 - 2020; Evropa 2020; Priporočilo 2006/962/ES).