Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

SŠ - Strojni tehnik Srednješolski program

*Spletne učilnice*

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=23679

Vpis in vpisni pogoji:

Končan triletni program srednjega poklicnega izobraževanja smeri, določenih z Razpisom za vpis.

Organizacija predavanj:

Predavanja potekajo v seminarski obliki v popoldanskem času večkrat tedensko.

Predmetnik:

Predmet izbirnost Št. KT
Slovenščina obvezno 13
Matematika obvezno 10
Tuji jezik obvezno 13
Umetnost obvezno 2
Zgodovina obvezno 2
Geografija obvezno 2
Sociologija ali psihologija obvezno 2
Fizika obvezno 2
Kemija obvezno 2
Biologija obvezno 3
Informatika obvezno 7
Načrtovanje konstrukcij obvezno 6
Poslovanje in organizacija obvezno 3
Učinkovita raba energije obvezno 7
Obdelava gradiv obvezno 7
Računalniško podprte tehnologije obvezno 8
Načrtovanje stavbnih instalacij obvezno 8
Praktični pouk obvezno 12
Praktično usposabljanje z delom obvezno 3
Interesne dejavnosti obvezno 4
Odprti kurikulum obvezno 12

Izpiti in izpitni roki:

Izpiti potekajo v skladu s programom in pravilnikom o ocenjevanju (ustno, pisno, ustno in pisno, v obliki izdelka oz. storitve). Izpite, ki se jih že opravili v predhodnem izobraževanju, vam lahko na podlagi vloge za priznavanje, priznamo. Izpitni roki so določeni vnaprej za ves semester; oktobra se objavijo izpitni roki za zimski semester, januarja pa za letni semester. 

Delovna praksa: 

Praktično usposabljanje z delom je del predmetnika in je obvezno. Kandidati ga opravijo v podjetju, in sicer 76 ur. Če so v podjetju zaposleni več kot tri leta pa lahko oddajo vlogo za priznavanje praktičnega usposabljanja z delom. 

Zaključek izobraževanja: 

Izobraževanje poteka dve leti. Svojo izobraževalno pot boste zaključili s poklicno maturo, ki vsebuje: 

  • obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz strojništva) in
  • izbirni del (pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika ter izdelek oziroma storitev in zagovor).

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok). 

Status udeleženca: 

Udeleženci srednješolskih programov na Ljudski univerzi Žalec si pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih. Za vse tiste, ki so mlajši od 26 let, niso zaposleni in niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje to pomeni, da imajo enake pravice (status) kot dijaki, ki se izobražujejo redno.