Jezikovni center - Slovenščina za tujce Brezplačen tečaj slovenščine za tujce


IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI

Znani so izpitni roki za leto 2017, v katerem bomo izvedli 4 izpitne roke:

  • 15. marec
  • 31. maj
  • 27. september
  • 22. november

V dogovoru z Izpitnim centrom si v primeru objektivnih okoliščin pridružujemo pravico do spremembe izpitnega datuma, o čemer vas bomo pravočasno obvestili na spletni strani.

Za dodatne informacije nas pokličite na 03 713 35 51 ali nam pišite na e-naslov referat@upi.si

BREZPLAČNI TEČAJI SLOVENŠČINE ZA TUJCE – ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP)

UPI – ljudska univerza Žalec tudi v šolskem letu 2016/2017 izvaja program Začetna integracija priseljecev. Trenutno potekata zadnji dve skupini programa. V primeru, da bomo ponovno izbrani za izvajanje programa, se bodo nove skupine predvidoma začele maja 2017. Program sofinancirata Ministrstvo RS za notranje zadeve in Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF).

KAJ JE ZIP?

Program ZIP je  javno veljavni program učenja slovenščine, slovenske kulture, zgodovine in družbe. Obsega začetni (60 ur) in nadaljevalni modul (120 ur). Začetni modul je namenjen tistim, ki še ne znajo slovenščine, nadaljevalni modul pa tistim, ki so uspešno zaključili začetni modul ZIP, in tistim, ki imajo znanje, ki ga predvideva začetni modul.

Znanje, ki ga udeleženci dosežejo v nadaljevalnem modulu je na ravni A2, kot je opisana v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir. Ob 80 % udeležbi v programu in opravljenih obveznostih po programu udeleženec prejme javno veljavno potrdilo in je upravičen do brezplačnega izpita iz slovenščine na osnovni ravni.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Udeležba v programu je brezplačna za priseljence, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja in prihajajo iz države, ki ni članica Evropske unije.

KJE GA IZVAJAMO?

Program izvajamo v Celju (na Ljudski univerzi Celje) in Žalcu (na UPI Žalec).

KAKO SE PRIJAVIM na tečaj?

1. Zglasite se na upravni enoti, kjer poveste, da bi se radi udeležili programa Začetna integracija priseljencev.
2. Počakate, da vam upravna enota izda potrdilo o pravici do obiskovanja programa.
3. Prinesete nam potrdilo ali ga pošljete po pošti (prosimo, da pripišete vašo telefonsko številko ali e-naslov)
4. Ob prejemu potrdila vas uvrstimo na čakalno listo.


INTENZIVNI TEČAJI SLOVENŠČINE ZA TUJCE – slovenščina je lažja, kot se zdi

Tečaji so namenjeni priseljencem, ki želijo pridobiti osnove slovenščine ali izpiliti svoje znanje. Tečaji potekajo po javno veljavnem programu slovenščina za tujce. Tečaji so samoplačniški.

  • Obseg tečaja: 60 pedagoških ur
  • Termin: 3-krat tedensko po 4 pedagoške ure
  • Velikost skupine: 6-12 tečajnikov