Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018 - 2022

Projekt Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022 je nadaljevanje iztekajočega se projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2016 - 2019. Namenjen je vsem zaposlenim in tudi brezposelnim, med temi pa prednostno starejšim od 45 let, ki so nižje izobraženi ali manj usposobljeni in potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela oziroma na delovnem mestu. Programi za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, zato so za vključene udeležence BREZPLAČNI!

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
14. 9. 2018 - 31.10. 2022
Vrednost projekta:
836.542,69 EUR
Ciljna skupina:
Odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, prednostno starejši od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI - ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Celje
razpisujemo naslednje brezplačne tečaje za krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA (40 ur; pričnemo aprila)

TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA (40 ur; pričnemo aprila) 

PRIPRAVE NA IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA (30 ur; pričetek 6. 5. 2019) 

RAČUNALNIŠTVO - NADALJEVALNO (40 ur; tečaj bo potekal 2x tedensko popoldne v računalniški učilnici; pričnemo 2. 4. 2019) 

RAČUNALNIŠTVO - ZAČETNO (40 ur; tečaj bo potekal 2x tedensko popoldne v računalniški učilnici; pričnemo 3. 5. 2019) 

PRIPRAVE NA IZPITE IZ TUJIH JEZIKOV IN NA IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA (30 ur; pričnemo 6. 5. 2019) 

PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA -  od 6. 5. do 13. 5. 2019 (dopoldanska skupina bo potekala od 9.00 ure do 13.15 ure, popoldanska pa od 16. ure do 20.15 ure)

Izvedbeni načrti tečajev, ki potekajo v DOPOLDANSKIH terminih (za brezposelne osebe, v sodelovanju z ZRSZ):

Izvedbeni načrti tečajev, ki potekajo v POPOLDANSKIH terminih:

V tečaje se lahko BREZPLAČNO vključite tako zaposleni kot tudi brezposelni z končano srednjo poklicno šoli. Pri vključitvi bodo imeli prednost starejši od 45 let.

Vsi, ki se boste vključili v priprave za NPK socialni oskrbovalec na domu ali v priprave slovenskega jezika/tujih jezikov, lahko BREZPLAČNO opravljate tudi izpit.

PRIJAVE SPREJEMAMO DO ZAPOLNITVE SKUPIN na lu-zalec@upi.si ali biserka.neuholt@upi.si  ali tina.baloh@upi.si  

INFORMACIJE:

Biserka Neuholt Hlastec, organizatorica izobraževanja, e: biserka.neuholt@upi.si,  tel.: 03 713 35 68 (RAČUNALNIŠTVO, KOMUNIKACIJA, PRIPRAVE ZUP)

Tina Baloh, organizatorica izobraževanje, e:tina.baloh@upi.si; tel.: 03 713 35 68 (TUJI JEZIKI, SLOVENŠČINA)

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnih ciljev: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.