SŠ - Srednješolski programi UPI - ljudska univerza Žalec

Srednješolsko izobraževanje je namenjeno vsem, ki si želite pridobiti višjo stopnjo izobrazbe ali se prekvalificirati.

Skozi celo šolsko leto vpisujemo v naslednje izobraževalne programe: