Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

OPIS

Ključne projektne aktivnosti: pripravljalne aktivnosti, izvedba samih mobilnosti, diseminacija, spremljanje kakovosti in realizacije projektnih ciljev, implementacija…

S projektom bomo pridobili znanje o novih, inovativnih učnih metodah in vsebinah, ki ga bomo po izvedenih mobilnostih sistematično integrirali v izbrane obstoječe…

V projektu VIME so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje migrantov in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja…

Ljudska univerza Kranj je bila s projektom Z izobraževanjem nad demenco - Osvešanje. Zaznavanje. Zaviranje izbrana za koordinatorja v okviru programa Erasmus+…