Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Namen projekta BE THE CHANGE - Večgeneracijsko sodelovanje in izmenjava znanj s področja podjetništva, v katerem sodelujemo kot partner, je povezati starejše…

V projektu želimo izboljšati osnovne veščine in ključne kompetence pri udeležencih v izobraževanju odraslih.

DIGIT - Krepitev kompetenc za odgovorno upravljanje posameznikove digitalne identitete - močno temelji na potrebi odraslih, da bi zlahka razumeli koncepte, povezane…

Ključne projektne aktivnosti: pripravljalne aktivnosti, izvedba samih mobilnosti, diseminacija, spremljanje kakovosti in realizacije projektnih ciljev, implementacija…

Namen projekta INCREA je obravnavati dva glavna izziva na področju vključevanja migrantov in beguncev v Evropi: - pomanjkanje ustreznih jezikovnih spretnosti…

Kako z uporabo IKT sprožiti primarno motivacijo za učenje pri nižje izobraženih? (angl. How to trigger primary motivation for learning in low educated adults…

Uporaba digitalnih orodij v kombinaciji s klasičnim načinom poučevanja vse bolj prodira tudi v izobraževanje odraslih. Namen projekta je izboljšati kompetence…

S projektom bomo pridobili znanje o novih, inovativnih učnih metodah in vsebinah, ki ga bomo po izvedenih mobilnostih sistematično integrirali v izbrane obstoječe…

V projektu VIME so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje migrantov in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja…

Ljudska univerza Kranj je bila s projektom Z izobraževanjem nad demenco - Osvešanje. Zaznavanje. Zaviranje izbrana za koordinatorja v okviru programa Erasmus+…