ISIO - Partnerji in mreža svetovalnih središč V lokalno svetovalno omrežje povezujemo tudi druge ustanove

Svetovalno središče ISIO Žalec v lokalnem okolju povezuje v lokalno svetovalno omrežje tudi druge ustanove, da bi skupaj zagotovili bolj kakovostno, celostno in raznoliko svetovalno ponudbo. 

Pri strateških pobudah in odločitvah nam pomagajo naši strateški partnerji, mendem ko strokovno plat delovanja in širjenje svetovalne mreže v naši regiji dopolnjujejo in izvajajo naš strokovni aktiv.

Naši strateški partnerji:

RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA, Ul. Heroja Staneta 3, 3310 ŽALEC.
ZBORNICA ZASEBNEGA GOSPODARSTVA ŽALEC, Levstikova ul.2, 3310 ŽALEC.
OBČINA ŽALEC, Ul. Savinjske čete 5, 3310 ŽALEC.
UPRAVNA ENOTA ŽALEC, Ul. Savinjske čete 5, 3310 ŽALEC.
ZRSZ OS CELJE, Ljubljanska 14, 3000 CELJE.
Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
UPI - ljudska univerza Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC.

dogajase

Naš strokovni aktiv:

ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE - ZREČE, TATTENBACHOCA 2A, 3210 SLOVENSKE KONJICE.
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE, VODNIKOVA 10, 3000 CELJE.
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE, IPAVČEVA 10, 3000 CELJE.
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM, KOSOVELOVA ULICA 2, 3000 CELJE.
SREDNJA ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI, LJUBLJANSKA CESTA 97, 3000 CELJE.
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA, STEKLARSKA ULICA 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA.
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR-SREDNJA STROK. IN POKL. ŠOLA, CESTA NA KMETIJSKO ŠOLO 9, 3230 ŠENTJUR.
POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE, KOSOVELOVA ULICA 4, 3000 CELJE.
ŠOLSKI CENTER CELJE, POT NA LAVO 22, 3000 CELJE.
LJUDSKA UNIVERZA CELJE, CANKARJEVA ULICA 1, 3000 CELJE.
LJUDSKA UNIVERZA OBČINE ŠENTJUR, MESTNI TRG 5, 3230 ŠENTJUR.
LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, CELJSKA CESTA 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA.
UNIVERZA ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE ŽALEC, UL. SAVINJSKE ČETE 4, 3310 ŽALEC.
RACIO DRUŽBA ZA RAZVOJ ČLOV.KAPITALA, D.O.O., KERSNIKOVA 19, 3000 CELJE.
RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA, UL. HEROJA STANETA 3, 3310 ŽALEC.
RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA, AŠKERČEV TRG 24, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŽALEC, MESTNI TRG 5, 3310 ŽALEC.
UPI-LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC, UL. IVANKE URANJEK 6, 3310 ŽALEC.
MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC, AŠKERČEVA 9/A, 3310 ŽALEC.
ŠTUDENTSKI KLUB ŽALEC, AŠKERČEVA 13, 3310 ŽALEC.
ZRSZ OE CELJE UD ŽALEC, MESTNI TRG 7, 3310 ŽALEC.
ZBORNICA ZASEBNEGA GOSPODARSTVA ŽALEC, LEVSTIKOVA UL. 2, 3310 ŽALEC.

Mreža svetovalnih središč

Andragoški center Slovenije je v Sloveniji razvil mrežo štirinajstih svetovalnih središč ISIO. Namen postavitve mreže svetovalnih središč je bila pomoč odraslim, ki se vključujejo v izobraževanje in so že vključeni v izobraževanje, da bi svoje izobraževalne cilje, prav s pomočjo svetovalnih središč, čim prej dosegli. Mrežo svetovalnih središč ISIO sestavljajo: