Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

ISIO - Partnerji in mreža svetovalnih središč V lokalno svetovalno omrežje povezujemo tudi druge ustanove

Svetovalno središče ISIO Žalec v lokalnem okolju povezuje v lokalno svetovalno omrežje tudi druge ustanove, da bi skupaj zagotovili bolj kakovostno, celostno in raznoliko svetovalno ponudbo. 

Pri strateških pobudah in odločitvah nam pomagajo naši strateški partnerji, medtem ko strokovno plat delovanja in širjenje svetovalne mreže v naši regiji dopolnjujejo in izvajajo naš strokovni aktiv.

Naši strateški partnerji:

1.     UPI Ljudska univerza Žalec

2. Ljudska univerza Celje

3. Ljudska univerza Rogaška Slatina

4. Razvojna agencija Kozjansko, Organizacijska enota Ljudska univerza Šentjur

5. Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Enota SIC  Izobraževanje odraslih in svetovanje

6. Šolski center Celje

7. Razvojna agencija Savinjske regije

8. Razvojna agencija Sotla

9. Gospodarska zbornica Slovenije, Regionalna gospodarska zbornica Celje

10. Območna obrtno podjetniška zbornica  Slovenske Konjice

11. Upravna enota Žalec

12. Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje

13. Center za socialno delo Celje

14. Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije

15. Območna organizacija ZSSS Savinjska

16. Javni zavod Regijsko študijsko središče v Celju


Mreža svetovalnih središč

Svetovalno dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, izpeljujejo javne organizacije za izobraževanje odraslih. Možnost informiranja in svetovanja imajo vsi prebivalci Slovenije, saj ju izvaja 35 organizacij po vsej Sloveniji. Ogledate si jih lahko tukaj.