Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih

V okviru projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih bomo za zaposlene izobraževalce odraslih v neformalnih izobraževalnih programih pripravili in izvedli različne programe usposabljanj s področja uporabe IKT tehnologije v izobraževanju, izbire in uporabe andragoških metod in didaktičnih pristopov, značilnosti različnih ciljnih skupin in drugih področij. Cilj projekta je tudi pripraviti strokovne podlage za sistematično spremljanje izobraževalnih potreb izobraževalcev odraslih v neformalnem izobraževanju.

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
19. 6. 2020 - 31. 10. 2022
Vrednost projekta:
523.578,29 EUR
Ciljna skupina:
Zaposleni izobraževalci odraslih v neformalnih izobraževalnih programih
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI - ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Krško, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, Šolski center Velenje, RIC Novo mesto, Zasavska ljudska univerza

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnih ciljev: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Več na www.eu-skladi.si
LOGOTI 

K SODELOVANJU VABIMO ZUNANJE SODELAVCE

UPI - ljudska univerza Žalec vabi k oddaji ponudb za izvajanje različnih programov izpopolnjevanj, ki jih bomo organizirali v okviru projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih.

Iskana področja:

- računalništvo: MS Office, Office 365, MS Teams, Zoom in druga orodja za izvajanje kombiniranega učenja in izobraževanja na daljavo;
- andragogika;
- predagogika;
- nevrolingvistično programiranje;
- področje prehrane;
- psihologija;
- kineziologija;
- matematika in računalništvo;
- angleški in nemški jezik.

Kriteriji izbora:
- izobrazba in reference;
- izkušnje v izobraževanju odraslih;
- prilagodljivost glede termina;
- cena.

Cenik plačila je objavljen v navodilih MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020.

Rok prijave: odprt do zaključka projekta, ki je 31. 10. 2022.

Zainteresirane izvajalce bomo kontaktirali pred pričetkom izvajanja posameznega programa izpopolnjevanja.

Prijave nam lahko pošljete na elektronski naslov lu-zalec@upi.si ali po pošti na UPI - ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec.

Dodatne informacije: Biserka Neuholt Hlastec biserka.neuholt@upi.si  041 699 316

Vabljeni k sodelovanju!

1. PARTNERSKI SESTANEK

23. septembra je v Žalcu potekal prvi partnerski sestanek v okviru projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih.

S partnerji smo pregledali zastavljene cilje in rezultate ter se dogovorili o aktivnostih, ki jih moramo izvesti do konca leta 2020.

Ljudska univerza Krško, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, Šolski center Velenje, RIC Novo mesto in Zasavska ljudska univerza - veselimo se našega skupnega sodelovanja!

1.partnerski sestanek NIPOka.neuholt@upi.si

ZNANJE ZA ODLIČNOST V NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Cilji projekta:

Udeležencem NIPO omogočiti dostop do vseživljenjskega učenja - udeležbo v programih usposabljanj, ki bodo pripravljeni v skladu z aktualnimi izobraževalnimi potrebami udeležencev NIPO - s tem pa tudi izboljšanje njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večjo zaposljivost in mobilnost med področju dela, osebni razvoj in aktivno delovanje v sodobni družbi.

Vključite se lahko v naslednje programe usposabljanj:
KOMBINIRANO UČENJE - PRILOŽNOSTI IN IZZIVI
IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO
SKRB ZASE V DELOVNEM OKOLJU IN DOMA
USPOSOBLJEN ZA DELO Z ROMI V IZOBRAŽEVANJU

Pripraviti strokovne podlage za sistematično spremljanje izobraževalnih potreb udeležencev NIPO.

Glavne aktivnosti v okviru projekta:

  • priprava, organizacija in izvedba programov usposabljanj;
  • aktivnosti za pripravo strokovnih podlag;
  • animacija in promocija projekta;
  •  predstavitev rezultatov projekta. 

Kazalniki:

V okviru predlaganega projekta bomo:

•       pripravili in potrdili (strokovni aktiv pri poslovodečem partnerju) vsaj 3 programe izpopolnjevanj v času trajanja projekta (od tega smo 1 program izpopolnjevanja že priložili elaboratu);

•       v skladu s terminskim načrtom organizirali 90 izvedb usposabljanj, pri čemer bo vsak konzorcijski partner poskrbel za 15 izvedb;

•       v programe izpopolnjevanj vključili 1260 udeležencev NIPO, od katerih bo programe izpopolnjevanj uspešno zaključilo vsaj 1236 udeležencev NIPO;

•       pripravili 1 strokovne podlage.

Ciljna skupina 

obsega vse zaposlene izobraževalce odraslih v neformalnih izobraževalnih programih, sodelavce v drugih projektih (LAS projekti in drugi regionalni projekti, ESS projekti, mednarodni projekti, sodelavce v okviru aktivnosti, kot so teden vseživljenjskega učenja, parada učenja, teden trajnostnega razvoja, mentorje študijskih krožkov, ki so izobraževalci odraslih oziroma vsaj prepoznani kot ustrezen kader za izobraževanje odraslih in osebe, ki so zaposlene v podjetjih, javnih ustanovah, nevladnih organizacijah in ki so izobraževalci odraslih oziroma vsaj prepoznani kot ustrezen kader za izobraževanje odraslih

Kontaktni osebi:

Biserka Neuholt Hlastec, biserka.neuholt@upi.si; 03 713 35 68
Tina Baloh, tina.baloh@upi.si; 03 713 35 71

PREDSTAVITVENI FILMČEK O PROJEKTU

18. novembra 2020 smo sodelovalina virtualni tržnici na Letnem posvetu v izobraževanju odraslih, na kateri smo predstavili projekt Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih.