Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Večgeneracijski center - Planet generacij

Projekt VGC Planet generacij bo zagotavljal 3 osrednje prostore neformalnega druženja v lokalnem okolju in še 14 dislokacij, na katerih bodo potekale različne vsebine.

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Obdobje trajanja projekta:
Od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2022
Vrednost projekta:
792.029,99 EUR
Ciljna skupina:
Družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo, Osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost, Starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij, Družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence, Otroci in mladi s posebnimi potrebami, Migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin, Enostarševske druzine, Invalidi
Partnerji/sponzorji projekta:
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, UPI – ljudska univerza Žalec, Slovenska filantropija – P.E. Hiša sadeži družbe Žalec
Počitniško varstvo otrok v času od 18. 2. do 22. 2. 2019, od 1. do 5. razreda

V času zimskih počitnic ( od 18. 2. do 22. 2. 2019) od 8. do 16. ure na UPI - ljudski univerz Žalec v okviru projekta VEČGENERACIJSKI CENTER PLANET GENERACIJ UPI organiziramo brezplačno počitniško varstvo otrok z ustvarjalnimi in športnimi delavnicami za osnovnošolce od 1. - 5. razreda.

Letošnja rdeča nit je PREČUDOVITA TRAJNOSTNA GLINA

Okvirni potek dneva:

poteka dneva

KDO BO IZVAJAL VARSTVO?

Zimske počitniške aktivnosti bosta izvajali sodelavki na projektu in prostovoljci. 


KAKO JE UREJENO GLEDE PREHRANE?

Otrokom bomo zagotovili brezplačen zajtrk, popoldansko sadno malico in čaj ne pa tudi kosila. Za kosilo je predvideno doplačilo v višini 2,60 EUR na dan.


KAKO PRIJAVIM OTROKA?

Vašega otroka v varstvo prijavite tako, da izpolnite  Prijavnico za otroke s soglasjem in jo najkasneje do 30. 1. 2019 pošljete po e pošti na naslov cips.zalec@upi.si ali jo osebno oddate na UPI - ljudski univerzi Žalec. Število mest je omejeno.


KONTAKTNA OSEBA

Ajda K., 03 713 35 75, cips@upi.si


POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

1.  Ali mora otrok na delavnice prinesti kakšne materiale?  

To ni potrebno. Vse materiale bo zagotovil organizator.

2. Ali lahko otrok kosilo prinese od doma in ga poje v šoli?  

Lahko. Na UPI-ju razpolagamo z jedilnico, zato otrok lahko poje kosilo na šoli. Hrano mu lahko tudi pogrejemo. O tem nas prosim obvestite. Obvestite nas tudi, če je otrok na kaj alergičen.

3. Ali lahko prijavim več otrok?  

Da.

4. Ali lahko prijavim otroka, ki hodi v 6. ali višji razred OŠ?  

Žal ne.

5. Ali lahko prijavim predšolskega otroka?  

Žal ne.

6. Kaj mora otrok prinesti s seboj?  

Copate.

7. Ali lahko ima otrok s seboj denar in mobitel?  
Ni zaželeno. V nujnih primerih Vas pokliče iz našega telefona.


Projekt VGC Planet generacij bo zagotavljal 3 osrednje prostore neformalnega druženja v lokalnem okolju (1x v Velenju, 1x UPI Žalec, 1x Hiša sadeži družbe Žalec) in še 14 dislokacij, na katerih bodo potekale različne vsebine. Namen osrednjih prostorov je druženje, ohranjanje oz. širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih ciljnih skupin. V okviru VGC se bodo izvajale številne dejavnosti s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov bo prostovoljna in brezplačna.

VGC Planet generacij bo ciljnim skupinam zagotavljal:

  1. Neformalno druženje in srečevanje, ki ni vsebinsko določeno in predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialne mreže.
  2. Informiranje uporabnikov: VGC bo deloval kot informacijsko središče, kar pomeni, da bo uporabnikom posredoval tudi informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav.
  3. Izvedbo številnih vsebin v obsegu 24 ur tedensko. Pri načrtovanju projektnih aktivnosti smo upoštevali aktualne družbene razmere. Na podlagi analize se osredotočamo zlasti na integracijo, socialno vključenost, spodbujanje enakih možnosti, sodelovanje, izboljšanje zaposljivosti ter zmanjšanje tveganja revščine in dvig kakovosti življenja vseh ranljivejših ciljnih skupin.

 V sklopu projekta bomo zagotavljali široko paleto brezplačnih aktivnosti ter sodelovali z drugimi organizacijami (občine, javne institucije, nevladne organizacije, CSD, ZRSZ…), kibnodo dobrinesle k uspešnejši izvedbi projekta in vključevanju najširšega dela lokalne skupnosti. Center bo z zastavljenimi aktivnostmi deloval od 1. 1. 2017 do 31. 12. 20121. Delovanje vseh treh osrednjih prostorov, ki omogočajo neformalno druženje in srečevanje, pa partnerji s prijavo, v sodelovanje z Mestno občino Velenje in Občino Žalec, zagotavljamo še najmanj do 1. 6. 2022.

VIDEO - Predstavitev VGC-ja Planet generacij UPI Žalec

Vabljeni k ogledu - Večgeneracijski center Planet generacij, UPI - ljudske univerze Žalec - Predstavitveni video.