Šola prijaznih ljudi

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Večgeneracijski center - Planet generacij

Projekt VGC Planet generacij bo zagotavljal 3 osrednje prostore neformalnega druženja v lokalnem okolju in še 14 dislokacij, na katerih bodo potekale različne vsebine.

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Obdobje trajanja projekta:
Od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2022
Vrednost projekta:
792.029,99 EUR
Ciljna skupina:
Družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo, Osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost, Starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij, Družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence, Otroci in mladi s posebnimi potrebami, Migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin, Enostarševske druzine, Invalidi
Partnerji/sponzorji projekta:
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, UPI – ljudska univerza Žalec, Slovenska filantropija – P.E. Hiša sadeži družbe Žalec
E-večgeneracijski center Planet generacij UPI 

E-večgeneracijski center Planet generacij UPI 

Projekt Večgeneracijski center Planet generacij UPI naslavlja različne generacije, med katerimi prevladujejo starejši, tisti z manj priložnostmi, ranljive ciljne skupine. Zato bi lahko na hitro presodili, da izobraževanje na daljavo pač ni primerno za tovrstno dejavnost in za te ciljne skupine. Po globjem skupnem premisleku pa smo našli kar nekaj rešitev. Vedeli smo, da mora izobraževanje na daljavo temeljiti na nečem, kar je uporabnikom Večgeneracijskega centra Planet generacij UPI blizu, kar vsakodnevno uporabljajo. Zato se je zdelo socialno omrežje Facebook idealna izbira. Na FB Planet generacij vsak dan, od 16. marca dalje, objavimo ideje za kuhanje, peko, kaligrafijo, ustvarjanje, raziskovanje, branje… in na ta način skrbimo za vse skupine, tudi za najbolj ranljive in osamljene. Slednjim omogočamo individualne razgovore na daljavo na Inštitutu Sensus (info@institut-sensus.si), kajti verjamemo, da lahko že pogovor pomaga in zmanjša psihofizične posledice spremenjene rutine, izolacije in negotovosti.

Izvajamo tudi kuharski tečaj na daljavo na FB strani Kulinarika na daljavo z Andrejem Slonjškom, oblikovali pa smo še zaprto FB skupino Šivilje na daljavo, v kateri se vodja delavnice šivanja vsako sredo dopoldne javlja v živo in skupaj z udeleženci ustvarja nove šiviljske izdelke, kreacije.

ivilje na daljavoizdelek šivilje


Tudi male črne oblekice. Kajti skupaj z ustanoviteljico FB strani Šivilje amaterke chat Mojco Čretnik in modno kreatorko Majo Štamol Droljc bomo med vsemi doma sešitimi črnimi oblekicami izbrali 3 najlepše in jih predstavili na jesenski modni reviji našega Planeta generacij z naslovom "Srčne ustvarjalke na poti do uspešne zgodbe Maje Štamol Droljc". Z modnimi oblačili in izhodi bomo predstavili, kako iz malega, srčnega, amaterskega, raste veliko in prepoznavno. Prepoznavno, kot je modna ustvarjalka Maja Štamol Droljc, ki je prvi tečaj šivanja opravila prav na UPI – ljudski univerzi Žalec.vabilo na modno revijo

Brezplačne aktivnosti v mesecu maju

VGC koledar maj

Brezplačne aktivnosti v mesecu aprilu

VGC koledar april

Brezplačne aktivnosti v mesecu marcu

VGC koledar marec

Brezplačne aktivnosti v mesecu februarju

VGC koledar februar

Brezplačne aktivnosti v mesecu januarju

VGC koledar januar

Brezplačne aktivnosti v mesecu decembru

Zajeta slika

Brezplačne aktivnosti v mesecu novembru

VGC AKTIVNOSTI NOVEMBER 2019a

Brezplačne aktivnosti v mesecu oktobru

VGC 2

PREDAVANJE PSIHOTERAPEVTA STAŠA ŽNIDARJA

V sredo, 2. 10. 2019, smo v Domu II. slovenskega tabora izvedli predavanje psihoterapevta Staša Žnidarja, ki je govoril o sebi in drugim, kako s čustvenim stikom do ohranjanja vitalnosti možganov tekom življenja

KAKO PRIJAVIM OTROKA NA VARSTVO V ČASU POČITNIC?

Vašega otroka v varstvo prijavite tako, da izpolnite Prijavnico za otroke s soglasjem in jo najkasneje pošljete po e pošti na naslov cips.zalec@upi.si ali jo osebno oddate na UPI - ljudski univerzi Žalec. Število mest je omejeno.

Projekt VGC Planet generacij bo zagotavljal 3 osrednje prostore neformalnega druženja v lokalnem okolju (1x v Velenju, 1x UPI Žalec, 1x Hiša sadeži družbe Žalec) in še 14 dislokacij, na katerih bodo potekale različne vsebine. Namen osrednjih prostorov je druženje, ohranjanje oz. širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih ciljnih skupin. V okviru VGC se bodo izvajale številne dejavnosti s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov bo prostovoljna in brezplačna.

VGC Planet generacij bo ciljnim skupinam zagotavljal:

  1. Neformalno druženje in srečevanje, ki ni vsebinsko določeno in predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialne mreže.
  2. Informiranje uporabnikov: VGC bo deloval kot informacijsko središče, kar pomeni, da bo uporabnikom posredoval tudi informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav.
  3. Izvedbo številnih vsebin v obsegu 24 ur tedensko. Pri načrtovanju projektnih aktivnosti smo upoštevali aktualne družbene razmere. Na podlagi analize se osredotočamo zlasti na integracijo, socialno vključenost, spodbujanje enakih možnosti, sodelovanje, izboljšanje zaposljivosti ter zmanjšanje tveganja revščine in dvig kakovosti življenja vseh ranljivejših ciljnih skupin.

 V sklopu projekta bomo zagotavljali široko paleto brezplačnih aktivnosti ter sodelovali z drugimi organizacijami (občine, javne institucije, nevladne organizacije, CSD, ZRSZ…), kibnodo dobrinesle k uspešnejši izvedbi projekta in vključevanju najširšega dela lokalne skupnosti. Center bo z zastavljenimi aktivnostmi deloval od 1. 1. 2017 do 31. 12. 20121. Delovanje vseh treh osrednjih prostorov, ki omogočajo neformalno druženje in srečevanje, pa partnerji s prijavo, v sodelovanje z Mestno občino Velenje in Občino Žalec, zagotavljamo še najmanj do 1. 6. 2022.

VIDEO - Srčne ustvarjalke na poti do uspešne zgodne Maje Štamol Droljc

Vabljeni k ogledu modne revije Srčne ustvarjalke na poti do uspešne zgodne Maje Štamol Droljc - 

VIDEOPredstavitev VGC-ja Planet generacij UPI Žalec

Vabljeni k ogledu - Večgeneracijski center Planet generacij, UPI - ljudske univerze Žalec - Predstavitveni video.