Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Vrednotenje in priznavanje neformalnega znanja UVNPZ Savinjska

Nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje; Pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – NPK; Večja fleksibilnost na trgu dela; Upoštevanje in priznavanje ključnih in strokovnih kompetenc posameznika

Projekt financira/sofinancira:
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževan
Obdobje trajanja projekta:
12.10.2012 / 31.3.2014
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Partnerji/sponzorji projekta:

Poročilo  z okrogle mize ob zaključku projekta UVNPZ Savinjska na STV

Na TV Savinjska je bilo v sredo 2. aprila 2014 ob 20:40 predstavljeno obsežno porpočilo iz naše zaključne okrogle mize z naslovom Prednosti in pasti prepoznavanja in vrednotenja kompetenc. Prispevek si lahko ogledate tudi na naši spletni strani spodaj.

Okrogla miza ob zaključku projekt UVNPZ Savinjska

V torek 25. marca 2014 smo imeli v prostorih UPI - ljudske univerze Žalec okroglo mizo z naslovom Prednosti in pasti prepoznavanja in vrednotenja kompetenc. Dogodek smo organizirali ob zaključku projekta Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja Savinjska (UVNPZ Savinjska), ki ga zaključujemo 31. marca 2014. Zaključni dogodek smo zasnovali tako, da smo v središče dogajanje postavili okroglo mizo, kjer smo izvajalci projekta skupaj s partnerji iz podjetja ODELO d.o.o., iz Zavoda RS za zaposlovanje in vsem navzočim predstavili projekt UVNPZ Savinjska njegove prednosti in dileme s katerimi smo se soočali med izvajanjem samim. Več o zaključnem dogodku si lahko preberete in ogledate tukaj.

Predstavitev rezultatov projekta na TV Celje

Na TV Celje smo 19. 3. 2014 predstavili rezultate projekta UVNPZ Savinjska in nekaj izkušenj, ki smo jih pridobili z izvajanjem projekta. Naš del posnetka se začne pri 2:20.

UVNPZ Savinjska izvajamo v podjetjih

V mesecu januarju bomo nadaljevali z izvajanjem projekta UVNPZ Savinjska. Intenzivno bomo projekt izvajali v podjetju SIP strojna industrija Šempeter, kjer bomo nadaljevali z vrednotenjem kompetence učinkovito javno nastopanje in kompetence izražanja v tujem jeziku (italjanski jezik). V podjetju Odelo Slovenija d.o.o. bomo izvedli predstavitveno motivacijske delavnice za zaposlene in nato individualne pogovore in vrednotenje matematične kompetence in kompetence učenje učenja. V podjetju NOVEM CAR INTERIOR DESIGN d.o.o. pa smo se dogovorili, da bomo v začetku februarja izvedli prve individualne pogovore in vrednotenje kompetence digitalne pismenosti za zaposlene v proizvodnji. Projekt UVNPZ Savinjska je v polnem teku in počasi se bomo morali začeti pripravljati že na zaključno konferenco. Vsak ki bere te vrstice povabljen v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj.

Predstavitev projekta UVNPZ Savinjska na TV Celje

Projekt UVNPZ Savinjska sva 10. 12. 2013 predstavila na TV Celje. Predstavila sva projekt, čemu je namenjen, kako ga izvajamo, kaj so neformalno pridobljena znanja in posredovala sva nekaj izkušenj, ki sva jih v teku izvajanja projekta pridobila. Vabljeni k ogledu.

Vrednotenje kompetence Učinkovito javno nastopanje

V torek 10. 12. 2013 smo imeli v okviru projekta UVNPZ Savinjska vrednotenje kompetence Izražanja v materinem jeziku, Uspešna in prepričljiva komunikacija. Vrednotenja omenjene kompetence so se udeležili zaposleni iz SIP strojna industrija d.d. in zaposleni iz podjetja Termotehnika d.o.o.

Komeptenco je zaposlenim, ki so zaposleni na različnih delovnih mestih v podjetju, vrednotila znana televizijska in radijska voditeljica Saša Einsiedler. Vsak posameznik je na kratko predstavil svojo dejavnost s katero se ukvarja, zaigrana konfliktna situacija, ocenjevalni obrazci in 'ostro oko' ge. Einsiedler so bili elementi skozi katere se je vrednotila razvitost kompetence Uspešna in prepričljiva komunikacija pri vsakem posamezniku. Nekaj utrinov iz vrednotenja si lahko pogledate tudi v naši galeriji slik.

E-portfolijo

Elektronski portfolijo je aplikacija v kateri si lahko posameznik naredi osebno predstavitev npr. svojih neformalnih znanja, predstavitev svoje izobrazbene in poklicne poti, v e-obliki lahko narediš vlogo ali pa ponudbo za zaposlitev in tako malo na drugačen, sodobnejši in morda bolj privlačen način pristopiš k iskanju zaposlitve. Možnost izdelave e-portfolija ponujamo v okviru projekta UVNPZ Savinjska. Spletno povezavo na e-portfolijo lahko najdete tukaj. 

V aplikaciji klikneš možnost za registracijo in v prijavnem postopku vneseš ime in priimek ter elektronski naslov, za ustanovo pa poiščite UPI - ljudska univerza žalec. Na svojo elektronsko pošto boste prejeli link z uporabniškim imenom in možnostjo, da si zapišete svoje geslo. Lahko pa nas enostavno kontaktirate in se osebno oglasite pri nas in mi vam bomo pomagali narediti vašo predstavitev v obliki e-portfolija.

Promocijsko gradivo projekta UVNPZ Savinjska

V skrbi za širjenje projekta UVNPZ Savinjska smo izdali kar nekaj promocijskega materiala, s katerim lahko širimo informacije o projektu UVNPZ Savinjska med ljudmi, hkrati pa z njim vstopimo v javni prostor, kadar imamo promocijske aktivnosti za projekt. Tako smo naredili zgibanko UVNPZ Savinjska, za udeležence v projektu smo pripravili osebne mape, v katere si lahko uredijo osebno dokumentacijo v povezavi z izobraževanjem in zaposlovanjem, natisnili smo plakate s katerimi bomo obveščali ljudi o projektu na javnih površinah določenih za plakatiranje, imamo roll pano z logotipom projekta UVNPZ Savinjska, kulije in beležke in podobne svari s katerimi želimo spobuditi zanimanje za projekt UVNPZ Savinjska pri ljudeh. Kot ugotavljamo, pa je najboljše promocija projekta osebna predstavitev posameznikom, kjer je posredovana informacija najbolj popolna. 

Predstavitveno-motivacijske delavnice za uradih za delo

Na Zavodu RS za zaposlovanje sva v mesecu juliju Mihaela Anclin in Stanislav Žlof izvedla šest predstavitveno-motivacijskih delavnic za brezposelne na uradih za delo v Celju, Žalcu, Laškem, Slovenskih Konjicah, Šentjurju in Šmarju pri Jelšah, kjer sva brezposelnim predstavila projekt UVNPZ Savinjska in jih spodbujala, da bi se vključili vanj. Rezultat predstavitveno–motivacijskih delavnic je, da se je 36 brezposelnih oseb vključilo v postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Po predstavitvah sva zbrala vse brezposelne, ki so se prijavili v postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, z njimi uskladila termine osebnih svetovanj in z uradi za delo uskladila in uredila dokumentacijo. Dogovorili smo se za prostore in termine, ko se bo izvajalo individualno svetovanje brezposelnim. 22. avgusta 2013 smo začeli izvajati prva individualna svetovanja na LU Celje, 29. 8. 2013 na UD Laško in 30. 8. 2013 v prostorih UPI – ljudska univerza Žalec za brezposelne iz UD Žalec.

Predstavitve projekta UVNPZ Savinjska svetovalcem na uradih za delo

Na Zavodu RS za zaposlovanje, OS Celje, smo se dogovorili za predstavitev projekta UVNPZ Savinjska vsem svetovalnim delavcem, ki delajo na uradih za delo. Predstavitev projekta UVNPZ Savinjska svetovalnim delavcem na uradih za delo smo izvedli dne 13. 6. 2013. Predstavitve se je udeležilo devet svetovalcev, torej z vseh uradov za delo. Po predstavitvi projekta UVNPZ Savinjska smo se v ustvarjalnem pogovoru dogovorili za možne načine sodelovanja. Vsem svetovalcem smo razdelili zgibanke, ki jih bodo distribuirali na svojih uradih za delo, okvirno smo se dogovorili za neposredne predstavitve projekta skupinam brezposelnih na uradih za delo in pa za usmerjanje brezposelnih s strani svetovalcev v postopke UVNPZ v primerih, kjer bo to smiselno in koristno

UVNPZ Savinjska Okrogla miza ob zaključku projekt UVNPZ Savinjska
UVNPZ Savinjska Okrogla miza ob zaključku projekt UVNPZ Savinjska
UVNPZ Savinjska UVNPZ Savinjska izvajamo v podjetjih
UVNPZ Savinjska Vrednotenje kompetence Učinkovito javno nastopanje
UVNPZ Savinjska Vrednotenje kompetence Učinkovito javno nastopanje
UVNPZ Savinjska E-portfolijo
UVNPZ Savinjska1 Predstavitveno-motivacijske delavnice za uradih za delo
UVNPZ Savinjska Predstavitveno-motivacijske delavnice za uradih za delo
UVNPZ Savinjska Predstavitve projekta UVNPZ Savinjska svetovalcem na uradih za delo

UVNPZ Prijavili smo se na Javni razpis za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014 , kjer smo bili izbrani kot eno izmed 15 središč, ki bo pilotni model UVNPZ tudi izvajala. Vrednotenje in priznavanje neformalnega učenja in izkušenj je eden od ključnih ukrepov, ki podpirajo uresničevanje koncepta in strategije vseživljenjskega učenja, saj omogoča, da se vrednotijo in priznavajo prav vse oblike neformalno pridobljenega znanja, kar posledično tudi omogoča večjo učinkovitost izobraževalnega sistema. Hkrati za posameznika pomeni krajši čas, potreben za pridobitev določene izobrazbe ali kvalifikacije, predstavlja pa tudi motivacijski dejavnik za vključevanje v programe izobraževanja in učenja. Eden od ciljev vrednotenja je tudi, da se na ta način dá večji pomen vključevanju v neformalno izobraževanje.

Temeljni cilji projekta UVNPZ Savinjska:

 • Nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje;
 • Pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – NPK;
 • Večja fleksibilnost na trgu dela;
 • Upoštevanje in priznavanje ključnih in strokovnih kompetenc posameznika za njegovo vključitev v razvojno strategijo podjetja;
 • Evidentiranje in opis znanja in izkušenj posameznika (kompetenc), s ciljem zagotavljati osebno rast in razvijanje temeljnih zmožnosti posameznika.

Splošni cilji projekta UVNPZ:

 • Pomoč posamezniku, da uvidi možnosti za razvoj lastne kariere (izobraževanja, zaposlovanje…);
 • Motivacija posameznika k vključitvi v izobraževanje in zaposlovanje;
 • Ozaveščanje posameznika o možnostih razvoja njihovih temeljnih zmožnosti, ki se jih (pre)malo zavedajo (višja kakovost življenja);
 • Podpora delodajalcem v malih in srednjih podjetjih pri načrtovanju kariere in mobilnosti zaposlenih, ob upoštevanju znanj in izkušenj, ki so jih zaposleni osvojili na različne načine.

Ciljne skupine:

 • Zaposleni: (v manjših in srednjih podjetjih);
 • Brezposelni: (predvsem z nizko formalno izobrazbo. Glede na številne stečaje in prestrukturiranja podjetij v Savinjski regiji, ostanejo številni delavci, ki so po dolgih letih zaposlitve na enem delovnem mestu in imajo nizko izobrazbo, brez službe);
 • Udeleženci v izobraževanju odraslih: (iz naših izkušenj dela z udeleženci v izobraževanju odraslih smo spoznali, da bo postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalnega znanja za njih zelo koristen);
 • Priseljenci: (številni priseljenci s katerimi delamo v različnih oblikah izobraževanja želijo ovrednotiti svoje znanja in izkušnje, pridobljene v svoji matični domovini, kar bi jim olajšalo integracijo v slovensko družbo).

Projekt UVNPZ Savinjska:

 • Izvajamo v obdobju od 12. 10. 2012 do 31. 3. 2014,
 • v tem obdobju bomo izvedli 2625 ur svetovalnega dela,
 • v procesu svetovanja in izdajanja potrdila bomo imeli 152 udeležencev,
 • imeli bomo dva usposobljena svetovalca,
 • štiri sodelujoče organizacije (podjetja),
 • ob koncu projekta bomo izvedli zaključno konferenco.

vetrnica_manjsa

S klikom na vetrnico lahko pridobite še več informacij v zvezi s projektom UVNPZ Savinjska.