Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Učne metode prihodnosti za več vseživljenjskega učenja

S projektom bomo pridobili znanje o novih, inovativnih učnih metodah in vsebinah, ki ga bomo po izvedenih mobilnostih sistematično integrirali v izbrane obstoječe izobraževalne programe, na področju trajnostnega razvoja pa razvili nov izobraževalni program.

Projekt financira/sofinancira:
Projekt poteka v okviru programa Erasmus+ in ga sofinancira Evropska unija.
Obdobje trajanja projekta:
01. 06. 2016 – 31. 5. 2017
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Partnerji/sponzorji projekta:

Na UPI – ljudski univerzi Žalec ugotavljamo, da potrebujemo sveže znanje s področja novih učnih metod - predvsem v povezavi z globalnimi vsebinami - in da je naš izziv, kako globalno pomembne teme, kot so trajnostni razvoj, varovanje okolja, brezposelnost, migracije, medkulturnost vpeljati v učne vsebine in načrte. Nove učne metode in pristope namreč želimo uvesti v že obstoječe izobraževalne programe z namenom povečati participacijo in motivacijo udeležencev v izobraževanju odraslih ter narediti učenje bolj zabavno in privlačno za ljudi. Naše potrebe smo zato zaokrožili v projekt Erasmus+ z naslovom Učne metode prihodnosti za več vseživljenjskega učenja, ki bo potekal do 31. maja 2017.

MOČ NEFORMALNEGA UČENJA - 23. 4. – 28. 4. 2017

Biserka Neuholt Hlastec se je v Almadi na Portugalskem udeležila usposabljanja učenja, na katerem je spoznala različne metode neformalnega učenja, s katerimi je učenje zabavnejše, lažje in bolj privlačno.

NEW PARTICIPATORY TEACHING AND LEARNING METHODS FOR EFFECTIVE GLOBAL CITIZENSHIP, Firence, 3. 4. – 7. 4. 2017

Naša zunanja sodelavka Jasna Križnik se je v Firencah udeležila izobraževanja o novih izobraževalnih metodah, ki so povezane s sodobnimi temami, kot je npr. globalno državljanstvo. Skupaj z drugimi udeleženci je pridobila veliko dobrih in uporabnih informacij, ki jih bo v bližnji prihodnosti delila tudi z nami.

ZGLEDOVALNI OBISK NA NIZOZEMSKEM, Den Helder, 28. 2. – 2. 3. 2017

V začetku marca smo obiskali organizacijo Internationaal Vrouwen Centrum, javni zavod, ki se ukvarja z vključevanjem priseljenk v družbo, pri čemer so zaradi inovativnega pristopa izjemno uspešni. Vodja zavoda Marlies Pfann nam je predstavila delovanje zavoda, udeležili smo se njihovih aktivnosti in pogovorili o medsebojnem sodelovanju v prihodnje.

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Pirej, 13. 2. – 17. 2. 201

Mihaela Anclin se je udeležila delavnice z naslovom Education for Sustainable Development, ki jo je izvedla organizacija Idec iz Pireja. Delavnice se je udeležilo 8 predstavnic različnih izobraževalnih organizacij iz Finske, Hrvaške, Slovenije, Švedske, Estonije in Latvije. Na delavnici smo spoznavale koncept trajnostnega razvoja, pomen javnega dobra in nekaterih z njim povezanih aspektov (kot npr. voda, energija, kmetijstvo, odpadki), kaj je trajnostno naravna šola ter kakšne so politike, poročila in priporočila glede trajnostnega razvoja. Za vse udeleženke je bila seveda zelo dragocena tudi izmenjava izkušenj in dobrih praks, kar je prispevalo k mreženju s številnimi partnerji znotraj Evrope ter opredelilo priložnosti za prihodnje sodelovanje.

Nova znanja, metode, ideje in vire bomo lahko z manjšimi prilagoditvami prenesli tudi v domače okolje, jih integrirali v različne učne vsebine oziroma učne predmete ter razvili nov neformalen izobraževalni program. UPI – ljudska univerza Žalec je tako z udeležbo na delavnici že zadovoljila del omenjenih potreb, saj se je seznanila s trendi, načini in oblikami učenja s področja trajnostnega razvoja, ki jih bo lahko koristno uporabila pri svojem vsakdanjem delu z udeleženci.