Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Tuji jeziki za podeželje - UPI, LAS SSD

UPI – ljudska univerza Žalec je v okviru Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) izvedla projekt z naslovom Tuji jeziki za več znanja v turizmu in boljše zaposlitvene možnosti na podeželju.

Projekt financira/sofinancira:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Obdobje trajanja projekta:
1. 9. 2013 do 15. 6. 2013.
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Partnerji/sponzorji projekta:
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline (LAS SSD)

"S pomočjo učiteljice, z njenim pozitivnim odnosom, načinom dela je bilo vse mnogo lažje. Vsekakor sem zelo zadovoljna, ker sem "spregledala" svoje pomanjkljivosti, vse naučeno s pridom uporabljam v praksi in upam, da nadgradim začeto."

Mirjam Ivakič – udeleženka

"Na tečaju sem osvežila in poglobila znanje italijanščine iz srednje šole. Tečaj je bil kvaliteten, učitelj pa ga je dodatno popestril z raznimi zanimivostmi in obiskom Italijana. Imeli smo se super."

Monika Vačun – udeleženka

"Učitelj je bil res odličen: ima široko znanje jezika in tudi odlično pozna italijansko kulturo, običaje in kraje."

Mojca Hribernik - udeleženka

UPI – ljudska univerza Žalec je v okviru Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) izvedla projekt z naslovom Tuji jeziki za več znanja v turizmu in boljše zaposlitvene možnosti na podeželju (Tuji jeziki za podeželje). Projekt se je izvedel v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (0S 4 – LEADER), ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželje. Udeležba v projektu je bila za udeležence brezplačna. Projekt traja od 1. 9. 2013 do 15. 6. 2013.

Cilji projekta:

  • dvigniti raven znanja tujih jezikov prebivalcev podeželja, da bodo bolj usposobljeni in uspešni pri svojem delu na področju turizma oz. bodo prebivalci, ki si želijo delati na področju turizma lažje prišli do nove/želene zaposlitve.
  • izboljšati zaposlitvene možnosti prebivalcev podeželja
  • prispevati k razvoju podjetniške turistične in s turizmom povezane ponudbe na podeželju

Izvedli smo 6 jezikovnih tečajev po 60 ur, tj. 360 ur jezikovnih tečajev za turistične delavce in vse ostale, ki jih zanima področje turizma. V tečaje smo vključili turistične delavce, mlade, brezposelne, zaposlene. V tečaje je bilo vključenih 72 udeležencev

Tečaji angleščine

V tečaj Welcome to the Lower Savinja Valley je bilo vključenih 11 udeležencev.
V tečaj What would you like to drink? je bilo vključenih 12 udeležencev.
V tečaj Let's discover the potentials of our countryside je bilo vključenih 9 udeležencev.

Tečaji nemščine

V tečaj Willkommen im Savinja Tal! je bilo vključenih 13 udeležencev.
V tečaj Was möchten Sie trinken? je bilo vključenih 13 udeležencev.

Tečaj italijanščine

V tečaj Benvenuti je bilo vključenih 14 udeležencev.