Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Trajnost in digitalizacija - nova vizija organizacije za izobraževanje odraslih

S projektom Trajnost in digitalizacija - nova vizija organizacije za izobraževanje odraslih bomo okrepili strokovne kompetence izobraževalcev odraslih in posredno predavateljev ter stopili korak bliže željam in zahtevam udeležencev v izobraževanju odraslih po bolj fleksibilnem in zanimivem učnem procesu ter večji individualizaciji. Znanje s področja trajnosti, trajnostnih učnih metod, kariernega svetovanja in digitalnega poučevanja bomo po izvedenih mobilnostih prenesli na sodelavce in predavatelje ter ga tudi sistematično integrirali v izbrane obstoječe izobraževalne programe in v pomembnejše dokumente s področja razvoja in kakovosti. Namen uvedbe digitalizacije in trajnostnega pristopa v metodologijo poučevanja in v vsebine je, da vseživljenjsko učenje še bolj približamo udeležencem izobraževanja, lokalnemu okolju ponudimo sodobno izobraževanje odraslih in na ta način celostno spodbujamo motivacijo za participacijo v vseživljenjskem učenju. V okviru projekta načrtujemo izvedbo 5 ključnih aktivnosti (mobilnosti), ki se jih bo udeležilo 5 redno zaposlenih na UPI Žalec.

Projekt financira/sofinancira:
Evropska unija, Erasmus+
Obdobje trajanja projekta:
1. 9. 2020-31. 8. 2022
Vrednost projekta:
10. 139,00 EUR
Ciljna skupina:
izobraževalci odraslih, organizacije za izobraževanje odraslih
Partnerji/sponzorji projekta:
različne evropske organizacije/podjetja, ki izvajajo usposabljanja za izobraževalce

S projektom Trajnost in digitalizacija - nova vizija organizacije za izobraževanje odraslih bomo okrepili strokovne kompetence izobraževalcev odraslih in posredno predavateljev ter stopili korak bliže željam in zahtevam udeležencev v izobraževanju odraslih po bolj fleksibilnem in zanimivem učnem procesu ter večji individualizaciji. Znanje s področja trajnosti, trajnostnih učnih metod, kariernega svetovanja in digitalnega poučevanja bomo po izvedenih mobilnostih prenesli na sodelavce in predavatelje ter ga tudi sistematično integrirali v izbrane obstoječe izobraževalne programe in v pomembnejše dokumente s področja razvoja in kakovosti. Namen uvedbe digitalizacije in trajnostnega pristopa v metodologijo poučevanja in v vsebine je, da vseživljenjsko učenje še bolj približamo udeležencem izobraževanja, lokalnemu okolju ponudimo sodobno izobraževanje odraslih in na ta način celostno spodbujamo motivacijo za participacijo v vseživljenjskem učenju.

V okviru projekta načrtujemo izvedbo 5 ključnih aktivnosti (mobilnosti), ki se jih bo udeležilo 5 redno zaposlenih na UPI Žalec. Z udeležbo v mobilnostih bodo udeleženke izboljšale oz. nadgradile svoje znanje o digitalizaciji, trajnostnem razvoju, trajnostnih učnih metodah in kariernem svetovanju, pridobile vpogled v izkušnje z digitalnim učenjem, izboljšale andragoška znanja, vodstvene veščine ter okrepile medkulturne in jezikovne kompetence.

Pridobljeno znanje bodo prenesle na sodelavce v obliki internega prenosa znanja ter predavatelje v obliki praktičnoteoretičnih delavnic, na katere bomo povabili vse zunanje sodelavce, za katere je pridobljeno znanje relevantno glede na njihovo strokovno področje. Na ta način jih bomo usposobili/motivirali za uporabo novih metod poučevanja ter prenos le-teh v prakso in tako v izobraževalne programe vnesli spremembe. Z uvedbo novih privlačnih učnih metod in vsebin se bomo bolj približali potrebam lokalnega okolja in povečali motivacijo udeležencev za participacijo v vseživljenjskem učenju. Uvedba novih metod in vsebin bo pomenila osvežitev in nadgradnjo ponudbe naše organizacije kot tudi utrdila njeno vlogo ključnega partnerja na področju izobraževanja odraslih v lokalnem okolju. Ključne projektne aktivnosti so vodenje in upravljanje projekta, pripravljalne aktivnosti, izvedba mobilnosti, diseminacija, spremljanje kakovosti in realizacije projektnih ciljev in implementacija pridobljenega znanja v naše dejavnosti in evalvacija.

Projekt bo pripomogel k uresničevanju zastavljenih ciljev na regionalnem nivoju (regionalni razvojni načrti), nacionalnem nivoju izobraževanja odraslih (Renpio) in v ključnih dokumentih EU.