Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj

V neformalnih programih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji vsebine trajnostnega razvoja niso dovolj zastopane, zato smo se skupaj z drugimi članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISS) odločili, da bomo vsako leto izvedi t.i. Teden izobraževanja za trajnostni razvoj. Z aktivnostmi in različnimi programi, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, želimo ljudi osveščati o pomenu trajnostnega razvoja in varovanja okolja, hkrati pa spodbujati aktivno državljanstvo in povečevati socialno vključenost.

Projekt financira/sofinancira:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
maj - november
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Vse ciljne skupine
Partnerji/sponzorji projekta:
Teden izobraževanja za trajnostni razvoj 2019

Tudi letos smo med 30. majem in 5. junijem 2019 ponovno organizirali Teden izobraževanja za trajnostni razvoj. Pripravili smo različne delavnice in predavanja, s katerimi smo v skupnosti spodbujali, ozaveščali in motivirali za delovanje po načelih trajnosti. Več o njih tukaj: Dogodki_UPI.

V okviru Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) smo aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi strokovnega dogodka z naslovom NARAVA, IZZIV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, ki je potekal 30. maja v Tolminu. Namen dogodka je bil večplasten, in sicer da skozi predstavljene praktične in teoretične vsebine udeleženci (samo)evalvirajo vrednote, prepričanja ter ozaveščenost o konceptu trajnosti. Izzive današnje družbe sta v prvem delu kritično umestila klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj in raziskovalec Anton Komat. Dr. Nevenka Bogataj je povezala izzive družbe s procesom VŽU.

Več o dogodku boste našli na teh povezavah: eNovičke in ZiSS .

Posebej bi izpostavili še Dan za trajnost, ki smo ga s pomočjo Razvojne agencije Savinja, TIC Polzela in Občine Polzela pripravili v torek, 4. junija 2019. Dan za trajnost, že tretji po vrsti, je namenjen različnim akterjem na področju trajnosti v Spodnji Savinjski dolini. Tokratno srečanje je potekalo v občini Polzela in je bilo posvečeno ugotavljanju in izmenjavi dobrih praks, izobraževalnih oblik in projektov s področja trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi snovanju morebitnih skupnih načrtov na tem področju. Udeleženci srečanja smo si ogledali grad Komenda, tamkajšnje eksponate Suverenega malteškega viteškega reda ter sobico Neže Maurer, Cajhnov kozolec z eksponati starega kmečkega orodja in največjo zbirko starih traktorjev v Sloveniji. V Parku Šenek smo spoznali vitalno energetsko danost Polzele in zdravje prostora ter srečanje zaključili na kmečkem turizmu Strojanšek. Strinjali smo se, da v občini obstaja veliko bogastva in možnosti za nadaljnji trajnostni razvoj, zato upamo, da jih bosta tako občina sama kot širša Spodnja Savinjska dolina znali ustrezno vključiti v prihodnost doline in njenih prebivalcev - za kar pa je pogoj nadaljnje povezovanje ter sodelovanje. S srečanjem in njegovimi zaključki smo bili udeleženci zelo zadovoljni, zato ga bomo ponovili tudi prihodnje leto, predvidoma v občini Prebold.

Polzela Udeleženci Dneva za trajnost na Polzeli

Teden izobraževanja za trajnosti razvoj 2018

V tednu od 30. maja do 5. junija 2018 skupaj z ostalimi članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISSS) že tretjič pripravljamo Teden izobraževanja za trajnostni razvoj. Njegov namen je, da preko različnih brezplačnih dogodkov, predavanj, delavnic ipd. na temo trajnosti ljudem približamo vrednote, vedenje in življenjske navade, ki so potrebne za zagotovitev trajnostne prihodnosti ter razvoj odgovornega odnosa do samih sebe, drugih in okolja.

Tudi pri nas, v Žalcu, smo v ta namen pripravili nekaj brezplačnih dogodkov, delavnic, o katerih si lahko več preberete tukaj (Dogodki_UPI) ali Facebook strani UPI – ljudske univerze Žalec.

Brezplačne delavnice in predavanja v okviru Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj 2017

Na UPI Žalec smo tako že pripravili BREZPLAČNE delavnice in predavanja na temo virtualne vode, izdelave vrečk za sadje/zelenjavo iz starih zaves in priprave domačega praška ter na ta način skušali ljudem približati vrednote, vedenje in življenjske navade, ki so potrebne za zagotovitev trajnostne prihodnosti ter razvoj odgovornega odnosa do samih sebe, drugih in okolja.

trajnostni razvoj_1trajnostni razvoj_2trajnostni razvoj_4trajnostni razvoj_3

Utrinki s Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj, maj-junij 2017_foto: arhiv UPI