Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini - začetni tečaj

Cilj programa je spodbujati zaposlovanje in transnacionalno mobilnost delovne sile oz. povečati zaposljivost brezposelnih, dvigniti njihovo kvalifikacijsko raven in zmanjšati strukturna neskladja na trgu dela. a programa je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije iz sredstev Evropskega socialnega Izvedbsklada, in sicer v višini 80 % vrednosti.

Projekt financira/sofinancira:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Obdobje trajanja projekta:
do 30. 9. 2017
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Iskalci zaposlitve, ki ste prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, in si želite pridobiti dodatna znanja in spretnosti.
Partnerji/sponzorji projekta:
Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Celje

21. 12. smo uspešno zaključili 1. skupino programa.

KAKO SE PRIJAVIM NA TEČAJ?

Na tečaj vas napoti vaša svetovalka na Zavodu za zaposlovanje, pri kateri boste prejeli osnovne informacije o programu in obrazec IZO, katerega izpolnite in oddate v referatu UPI-ljudske univerze Žalec v času uradnih ur. Zavod bo pred vključitvijo v program z vami sklenil zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program. Za več infromacij nas pokličite na 03 713 35 51 (referat).

Preberite, kaj so nam o tečaju povedali tečajniki 1. skupine!

MNENJA TEČAJNIKOV

Bilo mi je všeč, da je predavateljica v tako kratkem času izluščila najpomembnejše stvari. 

Predavateljica se je zares zavzela, da smo vsi udeleženci predstavljeno gradivo razumeli.

Tečaj je bil super, škoda samo, da ni bil daljši.

Sem začetnica, brez predznanja, in ta tečaj mi je pomagal, da se naučim osnovnih stvari.

Na predavanju je bilo v kratkem časovnem obdobju zelo dobro in praktično poučevanje jezika. V kratkem času smo se zelo veliko naučili.

Ga. Suzana je super predavateljica.

Vsega je bilo primerno dovolj – dovolj slovnice in predstavitveni pogovor za čistega začetnika enkratno. Ga Suzana je super, če bi šlo še naprej, bi tečaj z veseljem obiskovala.

Tečaj je bil namenjen pripravi za delo v tujini. Vse osnovne informacije in znanja so bila podana!

VSEBINE PROGRAMA

1. Besedišče (pozdravi, predstavitev sebe in drugih, črkovanje; telefoniranje, števila do 1000, vprašati po poklicu in poreklu ter postavljati vprašanja, poimenovanje in opisovanje predmetov, v restavraciji; naročiti, plačati, nakupovanje živil, prosti čas, delovni dan, vprašati po informacijah, ura – čas, dogovoriti se (za srečanje, sestanek).

2. Pisno izražanje (življenjepis – Europass, prijava na delovno mesto, opis oseb, dogodkov, kratka obnova, kratka obvestila, opomnik)                                                             

3.  Slušno razumevanje (razgovor z delodajalcem, različna kratka obvestila in navodila, obvestila po radiu in TV, telefonska sporočila, pogovori o vsakodnevnih dogodkih in opravilih.)                

4. Govorna sposobnost (priprava oseb na zaposlitveni razgovor (vključno s simulacijo zaposlitvenega razgovora), predstavitev osebe na razgovoru z delodajalcem, podajanje opisov oseb, pokrajin, dogodkov.                                            

5. Uporaba spleta pri iskanju zaposlitve (iskanje informacij po spletu, pomoč prevajalnika pri pisanju vloge za zaposlitev, on-line vaje za učenje tujega jezika ipd.)                                                              

6. Zaključni preizkus znanja (pisni test: preverjanje bralnega, slušnega razumevanja in pisnega izražanja; Ustni izpit: osebna predstavitev)

1. izvedba: 15. 11. - 21. 12. 2016 - 9 udeležencev