Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
Od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022
Vrednost projekta:
854.991,15 EUR
Ciljna skupina:
Zaposleni
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI-Ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Šolski center Celje, Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Sodelovali smo na strokovnem dogodku IZZIVI SVETOVANJA ZA ZNANJE ZAPOSLENIH

V četrtek, 24. oktobra 2019, smo sodelovali na strokovnem dogodku, ki ga je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravil Andragoški center Slovenije. Na posvetu so bili predstavljeni:

- rezultati prve polovice izvajanja ESS projekta Svetovanje za zaposlene (Urška Pavlič, ACS),

- Menedžment človeških virov: stično področje za svetovanje v izobraževanju in usposabljanju zaposlenih (dr. Andrej Kohont, Fakulteta za družbene vede),

- Slovenska kadrovska zveza – Z razvijanjem ljudi soustvarjamo družbo (Gregor Rajšp, Predsednik upravnega odbora Slovenske kadrovske zveze).

V drugem delu dogodka, namenjenem delu v 4 skupinah, sta naši svetovalki Mihaela Anclin in Biserka Neuholt Hlastec uvodoma predstavili dva primera dobre prakse, čemur je sledila moderirana diskusija o izzivih pri zagotavljanju kakovosti svetovalnega procesa (kaj je potrebno še nadgraditi, zagotoviti, kateri dejavniki potrebujejo okrepitev, da bo svetovanje lahko vedno in povsod kakovostno). 

Na posvetu smo si izmenjali izkušnje, porodile so se nove ideje. Zbrani smo se strinjali, da še naprej vztrajno iščemo pristope, ki nam bodo tekom projekta odpirali svetovalno pot do zaposlenih. Krepili bomo sodelovanje in povezovanje z regionalnimi kadrovskimi zvezami, gospodarskimi zbornicami, sindikati...

DS 4 kolaž
Skupen promocijski filmček

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja smo se projektni partnerji odločili, da pripravimo in posnamemo promocijsko akcijo svetovalne dejavnosti, za katero smo se dogovorili na aprilskem srečanju strokovnih delavcev – svetovalcev. Vsak od konzorcijskih partnerjev je pripravil kratek intervju - posnetek s svetovancem iz določene ciljne skupine, ki jih s svetovalno dejavnostjo pokrivamo. Posnetek smo opremili z naslovno in zaključno stranjo, kjer smo predstavili vse informacije posameznega svetovalnega središča. Filme smo na spletnem omrežju Facebook predvajali v tednu od 20. 5. do 24. 5. 2019, dne 27. 5. 2019 pa smo objavili še celoten predstavitveni film svetovalnih središč konzorcijskih partnerjev. Promocijska akcija je bila pomembna tako z vsebinskega kot s partnerskega vidika.

Screenshot_1 Ena izmed objav na Facebook strani UPI Žalec

Ustanovljena REGIJSKA MREŽA ZA SAVINJSKO

Dne 2. aprila 2019 smo z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije podpisali DOGOVOR O VZPOSTAVITVI REGIJSKE MREŽE ZA SAVINJSKO. Skupaj bomo načrtovali in izvajali aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja ter ohranjanja in varovanja zdravja, sodelovali pri ugotavljanju potreb po znanju in kompetencah (tako z vidika delodajalcev kot delavcev), pripravljali skupne promocijske in strokovne dogodke… V našo regijsko mrežo se bodo lahko s pisno izjavo vključili tudi delodajalci, izobraževalne ustanove, zbornice, zavodi, združenja, sindikati…
Pripravili smo tudi skupen načrt dela za prihodnje obdobje in na njegovi podlagi teden dni kasneje (natančneje 8. 4. 2019) v Celju za predstavnike sindikatov že izvedli uvodno predstavitev možnosti brezplačnega izobraževanja in usposabljanja v regiji.

20190402_123102   20190402_123233 

Direktorica UPI Žalec in predstavnica ZSSS za Savinjsko pri podpisu dogovora.

sindikat 

Utrinek s predstavitve izobraževalnih možnosti predstavnikom sindikatov v Celju (8. 4. 2019)

Zunanja evalvacija s strani Andragoškega centra Slovenije

Andragoški center Slovenije z aktivnostmi v ESS projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 podpira izvajanje Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, katerega nosilec je 15 konzorcijev.  Aktivnosti potekajo že dve leti in pol, zato želi Andragoški center Slovenije z evalvacijskim obiskom pri nosilcih posameznih konzorcijev preveriti, kako uspešno in učinkovito te aktivnosti potekajo, kaj je potrebno nadgraditi in kako lahko Andragoški center Slovenije pri tem strokovno pomaga in podpre izvajalce.

V ponedeljek, 15. aprila 2019, sta sodelavki ACS obiskali tudi naš konzorcij, pogovorili pa smo se o:

- poteku dejavnosti in doseženih rezultatih, podpornih strokovnih gradivih, usposabljanju svetovalcev,

- svetovalnih pripomočkih,

- partnerstvu (v konzorciju, strateško, s sindikati),

- sodelovanju s podjetji,

- drugih zadevah, specifičnih za konzorcij.

S srečanjem, katerega so se udeležili vsi svetovalci konzorcija, smo bili zelo zadovoljni, saj je bilo podanih kar nekaj predlogov za izboljšanje naše dejavnosti, tako na nacionalnem kot lokalnem nivoju.

20190415_130402

Že 3. srečanje svetovalcev, tokrat v Slovenskih Konjicah

Svetovalci nenehno skrbimo za to, da lahko svetovancem pri izobraževanju in karieri čim bolj pomagamo: v ta namen se stalno strokovno usposabljamo in izpopolnjujemo, skrbimo za kakovost naših storitev ter si medsebojno pomagamo. Tako smo si tudi tokrat na našem, že tretjem, srečanju v Slovenskih Konjicah, ki je potekalo 10. aprila 2019, izmenjali izkušnje in načrtovali prihodnje skupne aktivnosti.

       IMG_20190410_102527               IMG_20190410_113838

Izobraževanje odraslih v Sloveniji
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je v sredo, 5. decembra 2018, potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili priporočila za izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji, ki so rezultat 2. faze procesa Strategije razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji (angl. Skills Strategy Slovenia). Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je poudaril, da jim bodo priporočila OECD prišla zelo prav, tudi pri pripravi celostne strategije izobraževanja odraslih, ter opozoril na nižje kompetence in veščine odraslih v starostnih skupinah po 45. letu v primerjavi s celotno populacijo. V primerjavi z drugimi državami EU in OECD Sloveniji ne gre najbolje, kar kaže tudi tam omenjena analiza, analiza PIAAC in še nekatere druge analize. "Večina nas bo v življenju zamenjala več služb, zato potrebujemo resno dopolnjevanje veščin tudi v odrasli dobi," je poudaril minister.

Nekaj poudarkov iz poročila:

 • V zadnjem desetletju je delež odraslih v Sloveniji, ki niso vključeni v izobraževanje in usposabljanje odraslih, ostal pri okoli 47 %.
 • Ocene pismenosti odraslih so se v zadnjih dveh desetletjih občutno izboljšale, vseeno pa ima v Sloveniji 31 % oseb med 16. in 65. letom še vedno nizko raven bralne in/ali matematične pismenosti.
 • Pomembna je boljša razdelitev odgovornosti za spodbujanje in ozaveščanje o izobraževanju odraslih med vlado in ostalimi deležniki.
 • Slovenski sistem za izobraževanje odraslih je zelo odvisen od Evropskega socialnega sklada, kar ga izpostavlja tveganjem.
 • Potreben je bolj sistematični pristop, s katerim bi si deležniki ustrezno razdelili stroške razvoja spretnosti odraslih in s katerim bi lahko financiranje usmerili tja, kjer bi imelo največji učinek.

Več si lahko preberete tukaj: OECD je objavil priporočila za izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji .

Naša ekipa svetovalcev se povezuje

V sredo, 7. novembra 2018, smo se v Rogaški Slatini ponovno srečali svetovalci, saj na ta način skrbimo za našo medsebojno povezanost in podporo. Izmenjali smo izkušnje, poglede, se pogovorili o zagotavljanju kakovosti ter seveda tudi o čisto konkretnih nalogah, ki nas čakajo ob zaključku oziroma pričetku koledarskega leta. Veseli smo, da imamo takšen tim!       DneviSS2018   

Svetovalci sodelujemo tudi pri promocijskih aktivnostih (Dnevi slov. svetovalnih središč 2018)

Nacionalna promocijska kampanja

V sredo, 31. oktobra 2018, smo pod okriljem ACS pričeli z nacionalno promocijsko kampanjo projekta Svetovanje za zaposlene. Ta bo trajala 14 dni, vključevala pa bo 126 Jumbo plakatov po celi Sloveniji in od nedelje, 4. 11., tudi oglase na RTV (TV Slovenija, Val 202 in 1. program in spletni portal MMC). Cilj kampanje je nagovoriti zaposlene in jih spodbuditi k vključitvi v svetovalno dejavnost, posredno pa seveda tudi povečati vključenost manj izobraženih in manj usposobljenih zaposlenih in starejših v vseživljenjsko izobraževanje in učenje.

Upamo, da bo nagovorila čim več zaposlenih in jih spodbudila k vključevanju v vseživljenjsko učenje v čim večjem številu!       nacionalna kampanja

Pomagamo zaposlenim

Z našim informiranjem in svetovanjem ozaveščamo zaposlene o pomenu vseživljenjskega učenja za njihovo osebno rast, razvoj in načrtovanje poklicne kariere ter jih skušamo opolnomočiti za delovanje v različnih okoliščinah in okoljih v sodobni družbi. Hkrati jim pomagamo, da izboljšujejo svojo splošno izobraženost  ter povečujejo in izboljšujejo svoja poklicna znanja, kompetence in spretnosti zaradi potreb na delovnem mestu, trgu dela, večje zaposljivosti, prilagodljivosti na trgu dela in mobilnosti.  Da so naše storitve zaposlenim čim bolj dostopne, jih zato velikokrat obiščemo tudi v podjetjih…               odelo1

Utrinek s svetovanja v podjetju

Dnevi slovenskih svetovalnih središč 2018

Tudi letos bomo konec septembra, natančneje med 26. in 28. septembrom 2018, organizirali Dneve slovenskih svetovalnih središč, ko bomo skupaj s partnerskimi organizacijami predstavljali možnosti formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja v novem šolskem letu. Izobraževalno ponudbo regije in našo dejavnost svetovanja zaposlenim bomo predstavili na stojnicah v nakupovalnih središčih v Celju in Žalcu, poleg tega pa bomo pripravili tudi več brezplačnih dogodkov in delavnic. Podrobnejše informacije bomo pravočasno objavili na naši FB strani. 

Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost svetovanja odraslim v lokalnem okolju in ljudem predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujamo. Hkrati želimo promovirati učenje in izobraževanje ter spodbuditi odrasle k sodelovanju v formalnih in neformalnih izobraževalnih programih. Dneve sicer pripravljajo slovenska svetovalna središča ISIO, ki z informiranjem in svetovanjem po modelu ISIO prav tako približujejo vseživljenjsko učenje čim večjemu številu odraslih v regiji. 

Varovanje osebnih podatkov - obvestilo

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119,
4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na UPI – ljudski univerzi Žalec vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na UPI – ljudski univerzi Žalec.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Zaključeno modularno usposabljanje za karierne svetovalce

S 1. junijem 2018 je naša svetovalka Mihaela Anclin uspešno zaključila modularno usposabljanje za karierne svetovalce, ki je potekalo vse od lanskega septembra.Z usposabljanjem je pridobila kar najširši spekter znanj in veščin na področju karierne orientacije. Program usposabljanja, v obsegu 160 pedagoških ur, je sicer multidisciplinaren in sestavljen iz večih modulov.      DSC_1026DSC_0993

Sestanek strateških partnerjev

V torek, 17. aprila 2018, smo se srečali strateški partnerji. Pregledali smo načrtovane aktivnosti svetovalne dejavnosti v regiji v letu 2018, osrednjo točko srečanja pa je predstavljala kakovost. Pogovorili smo se o ugotovitvah iz Skupnega poročila o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2017 in Samoevalvacijskega poročila o kakovosti dejavnosti svetovalnega središča.

IMG_4330  IMG_4331

Utrinka s partnerskega srečanja

Srečanje svetovalcev

V ponedeljek, 19. marca 2018, smo se srečali vsi svetovalci in si izmenjali novice, izkušnje, dobre prakse ter poskrbeli za naše usklajeno delovanje. Pogovorili smo se o:

1. Samoevalvaciji kakovosti
2. Spodbujanju uporabe svetovalnih pripomočkov in orodij
3. Inovativnosti projekta
4. Promociji projekta
5. Pripravi vsebinskih poročil

Strinjali smo se, da so takšna srečanja zelo dobrodošla, zato bomo z njimi nadaljevali. Naslednjič se srečamo novembra v Rogaški Slatini.

IMG_20180319_123538

Strateški svet

V torek, 24. oktobra 2017, smo razširili naš strateški svet, v katerem sedaj združujemo strateške partnerje Svetovalnega središča ISIO in nove partnerje ESS projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022. Več o dogodku si preberite tukaj:

Informacija za javnost_2

strateski svet

Vir: Novi tednik_NT&RC

Po počitnicah nadaljujemo s svetovanjem v podjetjih

Po krajšem premoru smo se vrnili v podjetja, kjer zaposelnim osebno svetujemo in jim pomagamo pri odkrivanju in izoblikovanju potreb, interesov in kariernih ciljev, jih informiramo o možnostih pridobivanja novih znanj in spretnosti itd. Včeraj, v četrtek, 23. 8. 2017, smo takole gostovali v podjetju BSH d.o.o. v Nazarjah.

svet-v podjetju_popravljena

Partnerski sestanek

V torek, 13. junija 2017, smo izvedli partnerski sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki vseh konzorcijskih partnerjev. Pogovorili smo se o zagotavljanju kakovosti naših storitev in izvajanja samega projekta, o načrtovanih jesenskih promocijskih aktivnostih, o oblikovanju in razširitvi strateškega sveta ter seveda o vseh drugih aktualnostih, ki so vezane na učinkovito uresničevanje projektnih ciljev.

  IMG_2852

Predstavitev na razvojni konferenci v Portorožu

S projektom smo se predstavljali tudi na razvojni konferenci »Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba? «, ki je potekala dne 18. in 19. aprila 2017 v Portorožu. Tukaj smo imeli priložnost izmenjati mnenja in izkušnje tako s predstavniki nekaterih slovenskih podjetij kot tudi z drugimi izvajalci ESS projektov svetovanje zaposlenim 2016-2022.

IMG_20170418_134526  IMG_20170419_110011 

Svetovanje v podjetjih

S promocijskimi in informativnimi aktivnostmi v podjetjih še naprej skrbimo za prepoznavnost projekta in si na ta način prizadevamo doseči čim večje število zaposlenih. Zaposlene želimo ozaveščati o pomenu vseživljenjskega učenja za njihovo osebno rast, razvoj in načrtovanje poklicne kariere ter opolnomočenje za delovanje v različnih okoliščinah in okoljih v sodobni družbi. Povečati želimo njihovo vključenost v vseživljenjsko izobraževanje in učenje ter tako izboljšati in krepiti enako dostopnost do vseživljenjskega učenja za vse zaposlene. Po drugi strani pa želimo pomagati tudi delodajalcem, da bodo lažje prepoznali skrito znanje v svojih zaposlenih, da bolje načrtovali njihov kadrovski razvoj ter izboljšali njihovo znanje, kompetence…

IMG_2496  IMG_4885  IMG_2487

Skype svetovanje zaposlenim

V mesecu januarju nadaljujemo z intenzivnim izvajanjem projekta  »Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016-2022« . Z zaposlenimi smo v kontaktu tudi na njihovih delovnih mestih - preko skypa.

skype svetovanje_1

Če želite tudi vi izkoristiti brezplačno svetovanje, nas pokličite ali nam pišite: 03 713 35 65; 041 699 260 ali svetovanjezazaposlene@upi.si.

 Projekt Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo  za izobraževanje, znanost in šport. 

Aktivnosti projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022

V torek, 20. decembra 2016, sta se vodja projekta, Franja Centrih prof. in svetovalka Mihaela Anclin udeležili srečanja izvajalcev dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, ki je potekalo v prostorih Andragoškega centra Slovenije. Izvajalci smo se pogovarjali zlasti  o partnerskem sodelovanju pri svetovanju zaposlenim, predstavniki Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije pa so predstavili nekatere svoje pretekle in prihodnje projekte.

V sredo, 21. decembra 2016, smo se srečali konzorcijski partnerji in preverili realizacijo naših projektnih aktivnosti, zastavili nekatere kratkoročne aktivnosti ter si seveda zaželeli srečno in uspešno novo leto 2017.

ISIO-15 let

Povabilo k sodelovanju za vse zaposlene

Vsi zaposleni VABLJENI na osebno svetovanje.

scan0002

Več informacij:  svetovanjezazaposlene@upi.si ali na 03 713 35 65.

Prepoznavnost projekta

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 - 2022 smo bili za območje Spodnje Savinjske regije izbrani za izvajanje projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022.

Aktivnosti projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022 so v polnem razmahu. Skupaj s članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISS) smo se odločili, da zaradi večje prepoznavnosti projekta v slovenskem prostoru pripravimo celostno grafično podobo projekta. projekt boste odslej prepoznali v takšni podobi - upamo, da vam je všeč: 

ppt_Svetovanje_upilogo_ZZ_enote_SAVINJSKA

logo_ZZ_enote_SAVINJSKA

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 smo bili za območje Spodnje Savinjske regije izbrani za izvajanje projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022.

Namen projekta je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Glavne aktivnosti projekta so:

 • analiza potreb po izobraževanju in razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja in razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja;
 • usmerjanje k vpisu v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,….;
 • sodelovanje s ključnimi deležniki na ravni statistične regije.

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Če ste zaposleni in zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujete dodatna usposabljanja ali (pre)kvalifikacije, potem vas vabimo na OSEBNO SVETOVANJE, v katerem boste lahko:

 • analizirali svoje potrebe po razvoju kariere in izobraževanju, si zastavili ustrezne cilje in konkreten načrt njihove uresničitve,
 • prepoznali in vrednotili  svoja neformalno pridobljena znanja, spretnosti in kompetence ter izdelali portfolijo, in
 • koristili poglobljeno svetovalno podporo strokovnjaka, s pomočjo katere boste lažje in hitreje dosegli vaše cilje.       

Vse storitve bomo v konzorciju petih partnerjev BREZPLAČNO ponujali v celotni Spodnji Savinjski regiji.
Več info na tel.: 03 713 35 65 ali  041 699 260; e-pošta:  svetovanjezazaposlene@upi.si ali na naši spletni strani.

PRIJAVITELJ IN KOORDINATOR PROJEKTA - POSLOVODEČI PARTNER: UPI - LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC 

KONZORCIJSKI PARTNERJI:
UPI - ljudska univerza Žalec
Mihaela Anclin, Biserka Neuholt Hlastec svetovanjezazaposlene@upi.si
Ljudska univerza Celje
Stanislav Žlofstanislav.zlof@lu-celje.si
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina 
Irena Hostnikirena.hostnik@lu-rogaska.si
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče; SIC - Izobraževanje odraslih in svetovanje 
Maja Dragan, Petra Klimamaja.dragan@guest.arnes.si;
petra.klima@guest.arnes.si
Šolski center Celje
Špela Kumerspela.kumer@sc-celje.si

Projekt Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022 izvajamo v obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022. V tem obdobju bomo v projekt vključili najmanj 1800 zaposlenih, od katerih se jih bo najmanj 75% vključilo v formalno ali neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje ali v postopek za pridobitev kvalifikacije oziroma certifikata. 

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je bilo na razpolago 9.500.000 EUR za 15 izbranih izvajalcev. UPI – ljudska univerza Žalec je eden izmed največjih izbranih izvajalcev, ki so mu za izvedbo projekta odobrili  854.991,15 EUR sredstev. 

Več informacij o projektu: 03 713 35 65.


Spletna stran organa upravljanja: http://www.svrk.gov.si/ in evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/
 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Izvleček iz letnega poročila za leto 2018

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 smo v svetovalno dejavnost od 348 načrtovanih vključili 530 zaposlenih ter opravili 819 svetovalnih razgovorov, kar pomeni, da smo načrtovani kazalnik presegli.

Demografske značilnosti udeležencev in drugi statistični podatki o izvedenem svetovanju: 42,5 (lani 49,8%, leta 2016 62%) udeležencev je bilo žensk. Starostno jih je največ spadalo v starostno kategorijo od 30 do 44 let (36,8% (lani 33,7%, 2016 28%), sledijo tisti od 45 do 54 let (26,6%, lani 40,6%). Starejših od 54 let je bilo  podobno kot leto poprej – dobrih 7%. 53,5% (lani 63,7%, leta 2016 pa 83%) udeležencev je bilo zaposlenih za nedoločen čas, 38,4% (lani 28%, leta 2016 13%) za določen ali krajši delovni čas, 5,6 % (lani 6,3%, leta 2016 4%) pa so bili samozaposleni. Kar se tiče izobrazbene ravni po mednarodni standardni klasifikaciji izobrazbe, jih je največ (dobrih 70%, lani 64,6%, leta 2016 75%) imelo doseženo raven ISCED 3, sledili so tisti z doseženo ISCED 2 (12,5, lani 22,2%, 2016 13%), tesno za petami pa so bili udeleženci z doseženo ISCED 5 (11,1%). Svetovalci smo beležili tudi prikrajšanost oziroma ranljivost ciljnih skupin, pri čemer smo ugotovili, da je bilo med njimi največ migrantov ali udeležencev tujega rodu (98,1, lani 86,5%), sledili so invalidi (1,4%, lani 12,1%). Tako kot že lani, je bilo med migranti ponovno največ takšnih, ki so bili stari med 30 in 44 let, torej tistih, ki spadajo v aktivno delovno populacijo, kar nas zelo veseli. Večino udeležencev (59,1%, lani 48,3% leta 2016 58%) smo po razgovoru usmerili v neformalne oblike izobraževanja za delo/poklic, 15,7% v neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj, 14,9% pa v druge oblike. 63,2 (lani 62,5%) vseh opravljenih pogovorov je potekalo pred vključitvijo, 24,1% (lani 27,6%) pa med izobraževanjem; velika večina vseh pogovorov je potekala osebno (85,2%, lani 82,8%, leta 2016 77%), 14,7 % (lani 13,6%) pa preko telefona. 

Delež svetovancev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja, je v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 znašal 66,8% (od 530 vključenih to pomeni 354 udeležencev). V obravnavanem obdobju se je 210 (ali 59,3%) udeležencev, ki so bili vključeni v svetovanje, po zaključenem svetovanju že vključilo v programe za pridobitev splošnih ali poklicnih kompetenc, 84 (ali 23,7%) v postopke za pridobitev NPK/TPK, 32 zaposlenih v postopke pridobivanja drugih certifikatov, 17 v javnoveljavne programe za pridobitev splošnih kompetenc, 11 zaposlenih pa v programe za dvig izobrazbene ravni. Nižji delež svetovancev, ki so zaključili izvedena svetovanja je v tem letu nižji, to pa zato, ker veliko udeležencev s svetovanjem še ni zaključilo, ker so se vključili v programe, ki še trajajo (npr. javnoveljavni programi, programi za dvig izobrazbene ravni), oz. se je/se bo vključila v druge oblike izobraževanja ali usposabljanja.

Od začetka izvajanja projekta pa do 31. 12. 2018 smo v projekt vključili 1.187 udeležencev, izmed katerih se jih je 921 vključilo v različne oblike usposabljanja, kar pomeni, 77,6% delež svetovancev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja.

V okviru spremljanja udeležencev po izhodu iz svetovanja lahko poročamo, da se je po zaključenem svetovanju 74,9% udeležencev izboljšal položaj na trgu dela. 

Zaposlenim smo podporo nudili osebno (v podjetjih, na drugih lokacijah in na sedežih partnerjev), telefonsko in elektronsko, z informativnim gradivom, ki je na voljo na sedežih partnerskih organizacij in ključnih deležnikov. Dostopni smo krajevno in časovno ter za vse enako; spoštujemo načelo enakih možnosti in poudarjamo brezplačnost naših storitev, še zlasti, če želimo pritegniti izobraževalno manj dejavne in motivirane.

Sporočilo za javnost - Prvo leto izvajanja projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022

11072017074924

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.