Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
Od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022
Vrednost projekta:
854.991,15 EUR
Ciljna skupina:
Zaposleni
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI-Ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Šolski center Celje, Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Srečanje svetovalcev

V ponedeljek, 19. marca 2018, smo se srečali vsi svetovalci in si izmenjali novice, izkušnje, dobre prakse ter poskrbeli za naše usklajeno delovanje. Pogovorili smo se o:

1. Samoevalvaciji kakovosti
2. Spodbujanju uporabe svetovalnih pripomočkov in orodij
3. Inovativnosti projekta
4. Promociji projekta
5. Pripravi vsebinskih poročil

Strinjali smo se, da so takšna srečanja zelo dobrodošla, zato bomo z njimi nadaljevali. Naslednjič se srečamo novembra v Rogaški Slatini.

IMG_20180319_123538

Strateški svet

V torek, 24. oktobra 2017, smo razširili naš strateški svet, v katerem sedaj združujemo strateške partnerje Svetovalnega središča ISIO in nove partnerje ESS projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022. Več o dogodku si preberite tukaj:

Informacija za javnost_2

strateski svet

Vir: Novi tednik_NT&RC

Po počitnicah nadaljujemo s svetovanjem v podjetjih

Po krajšem premoru smo se vrnili v podjetja, kjer zaposelnim osebno svetujemo in jim pomagamo pri odkrivanju in izoblikovanju potreb, interesov in kariernih ciljev, jih informiramo o možnostih pridobivanja novih znanj in spretnosti itd. Včeraj, v četrtek, 23. 8. 2017, smo takole gostovali v podjetju BSH d.o.o. v Nazarjah.

svet-v podjetju_popravljena

Partnerski sestanek

V torek, 13. junija 2017, smo izvedli partnerski sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki vseh konzorcijskih partnerjev. Pogovorili smo se o zagotavljanju kakovosti naših storitev in izvajanja samega projekta, o načrtovanih jesenskih promocijskih aktivnostih, o oblikovanju in razširitvi strateškega sveta ter seveda o vseh drugih aktualnostih, ki so vezane na učinkovito uresničevanje projektnih ciljev.

  IMG_2852

Predstavitev na razvojni konferenci v Portorožu

S projektom smo se predstavljali tudi na razvojni konferenci »Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba? «, ki je potekala dne 18. in 19. aprila 2017 v Portorožu. Tukaj smo imeli priložnost izmenjati mnenja in izkušnje tako s predstavniki nekaterih slovenskih podjetij kot tudi z drugimi izvajalci ESS projektov svetovanje zaposlenim 2016-2022.

IMG_20170418_134526  IMG_20170419_110011 

Svetovanje v podjetjih

S promocijskimi in informativnimi aktivnostmi v podjetjih še naprej skrbimo za prepoznavnost projekta in si na ta način prizadevamo doseči čim večje število zaposlenih. Zaposlene želimo ozaveščati o pomenu vseživljenjskega učenja za njihovo osebno rast, razvoj in načrtovanje poklicne kariere ter opolnomočenje za delovanje v različnih okoliščinah in okoljih v sodobni družbi. Povečati želimo njihovo vključenost v vseživljenjsko izobraževanje in učenje ter tako izboljšati in krepiti enako dostopnost do vseživljenjskega učenja za vse zaposlene. Po drugi strani pa želimo pomagati tudi delodajalcem, da bodo lažje prepoznali skrito znanje v svojih zaposlenih, da bolje načrtovali njihov kadrovski razvoj ter izboljšali njihovo znanje, kompetence…

IMG_2496  IMG_4885  IMG_2487

Skype svetovanje zaposlenim

V mesecu januarju nadaljujemo z intenzivnim izvajanjem projekta  »Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016-2022« . Z zaposlenimi smo v kontaktu tudi na njihovih delovnih mestih - preko skypa.

skype svetovanje_1

Če želite tudi vi izkoristiti brezplačno svetovanje, nas pokličite ali nam pišite: 03 713 35 65; 041 699 260 ali svetovanjezazaposlene@upi.si.

 Projekt Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo  za izobraževanje, znanost in šport. 

Aktivnosti projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022

V torek, 20. decembra 2016, sta se vodja projekta, Franja Centrih prof. in svetovalka Mihaela Anclin udeležili srečanja izvajalcev dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, ki je potekalo v prostorih Andragoškega centra Slovenije. Izvajalci smo se pogovarjali zlasti  o partnerskem sodelovanju pri svetovanju zaposlenim, predstavniki Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije pa so predstavili nekatere svoje pretekle in prihodnje projekte.

V sredo, 21. decembra 2016, smo se srečali konzorcijski partnerji in preverili realizacijo naših projektnih aktivnosti, zastavili nekatere kratkoročne aktivnosti ter si seveda zaželeli srečno in uspešno novo leto 2017.

ISIO-15 let

Povabilo k sodelovanju za vse zaposlene

Vsi zaposleni VABLJENI na osebno svetovanje.

scan0002

Več informacij:  svetovanjezazaposlene@upi.si ali na 03 713 35 65.

Prepoznavnost projekta

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 - 2022 smo bili za območje Spodnje Savinjske regije izbrani za izvajanje projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022.

Aktivnosti projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022 so v polnem razmahu. Skupaj s članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISS) smo se odločili, da zaradi večje prepoznavnosti projekta v slovenskem prostoru pripravimo celostno grafično podobo projekta. projekt boste odslej prepoznali v takšni podobi - upamo, da vam je všeč: 

ppt_Svetovanje_upilogo_ZZ_enote_SAVINJSKA

logo_ZZ_enote_SAVINJSKA

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 smo bili za območje Spodnje Savinjske regije izbrani za izvajanje projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022.

Namen projekta je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Glavne aktivnosti projekta so:

  • analiza potreb po izobraževanju in razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja in razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja;
  • usmerjanje k vpisu v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,….;
  • sodelovanje s ključnimi deležniki na ravni statistične regije.

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Če ste zaposleni in zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujete dodatna usposabljanja ali (pre)kvalifikacije, potem vas vabimo na OSEBNO SVETOVANJE, v katerem boste lahko:

  • analizirali svoje potrebe po razvoju kariere in izobraževanju, si zastavili ustrezne cilje in konkreten načrt njihove uresničitve,
  • prepoznali in vrednotili  svoja neformalno pridobljena znanja, spretnosti in kompetence ter izdelali portfolijo, in
  • koristili poglobljeno svetovalno podporo strokovnjaka, s pomočjo katere boste lažje in hitreje dosegli vaše cilje.       

Vse storitve bomo v konzorciju petih partnerjev BREZPLAČNO ponujali v celotni Spodnji Savinjski regiji.
Več info na tel.: 03 713 35 65 ali  041 699 260; e-pošta:  svetovanjezazaposlene@upi.si ali na naši spletni strani.

PRIJAVITELJ IN KOORDINATOR PROJEKTA - POSLOVODEČI PARTNER: UPI - LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC 

KONZORCIJSKI PARTNERJI:
UPI - ljudska univerza Žalec
Mihaela Anclin, Biserka Neuholt Hlastec svetovanjezazaposlene@upi.si
Ljudska univerza Celje
Stanislav Žlofstanislav.zlof@lu-celje.si
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina 
Irena Hostnikirena.hostnik@lu-rogaska.si
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče; SIC - Izobraževanje odraslih in svetovanje 
Maja Draganmaja.dragan@guest.arnes.si
Šolski center Celje
Špela Kumerspela.kumer@sc-celje.si

Projekt Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022 izvajamo v obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022. V tem obdobju bomo v projekt vključili najmanj 1800 zaposlenih, od katerih se jih bo najmanj 75% vključilo v formalno ali neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje ali v postopek za pridobitev kvalifikacije oziroma certifikata. 

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je bilo na razpolago 9.500.000 EUR za 15 izbranih izvajalcev. UPI – ljudska univerza Žalec je eden izmed največjih izbranih izvajalcev, ki so mu za izvedbo projekta odobrili  854.991,15 EUR sredstev. 

Več informacij o projektu: 03 713 35 65.


Spletna stran organa upravljanja: http://www.svrk.gov.si/ in evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/
 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Sporočilo za javnost - Prvo leto izvajanja projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022

11072017074924

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.