Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Svetovanje za odrasle 2015 v Savinjski regiji

Z vsemi vključenimi smo opravili poglobljeno svetovanje, izdelali osebne svetovalne načrte, ugotavljali in vrednotili neformalno znanje in po zaključku svetovanje tudi spremljali napredovanje posameznega udeleženca.

Projekt financira/sofinancira:
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
20.3.2015 / 31.10.2015
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Partnerji/sponzorji projekta:
  31. oktober 2015

Uspešno zaključen projekt

Z 31. oktobrom 2015 smo uspešno zaključili z izvajanjem projekta »Svetovanje za odrasle 2015 v Savinjski regiji«. Projekt smo namenili vsem odraslim, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo, in so:
(1) zaposleni, stari 45 let in več,
(2) brezposelni, stari 50 let in več,
(3) mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, ali
(4) migranti.

V projektu smo spremljali značilnosti naših udeležencev in ugotovili, da je bilo med njimi:
-    največ moških (55%),
-    33% starih nad 45 let,
-    37% takšnih, ki so imeli dokončano osnovno šolo,
-    56% zaposlenih,
-    55% migrantov, ki so se zanimali za opravljanje raznih izpitov in neformalne oblike izobraževanja.

Ocenjujemo, da smo s projektom uresničili vse naše štiri glavne cilje:
1. Razvijati in nadgraditi do sedaj razvite svetovalne in druge podporne storitve za odrasle.
2. Odraslim, zlasti tistim iz prednostnih ciljnih skupin, omogočiti kakovostno, strokovno in  poglobljeno svetovanje za vključevanje v vseživljenjsko učenje.
3. Povečati vključitev odraslih, zlasti tistih iz prikrajšanih ciljnih skupin, v vseživljenjsko učenje.
4. Izboljšati raven temeljnih zmožnosti in usposobljenosti manj izobraženih odraslih za učinkovitejše prilagajanje sodobnim izzivom na trgu dela in v družbi ter njihovo zaposljivost. 

Z vključenimi v projekt bomo ohranili stike tudi po zaključku projekta in jih spremljali ter jim pomagali pri uresničevanju njihovih ciljev.


Predstavitveno-motivacijska delavnica na ZRSZ Uradu za delo Žalec

Na Zavodu RS za zaposlovanje, UD Žalec smo 30. septembra izvedli predstavitveno-motivacijsko delavnico za brezposelne, starejše od 50 let. Mihaela Anclin in Cvetka Mastnak Čulk sva brezposelnim predstavili projekt »Svetovanje za odrasle 2015 v Savinjski regiji« in jih spodbudili, da bi se vključili vanj. Predstavitve se je udeležilo 25 brezposelnih oseb.

svetovanjezaodrasle03

Če ste brezposelni, starejši od 55 let, in ste vsaj šest mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, potem se boste verjetno razveselili novice, da je vlada  23. septembra 2015 potrdila predlog zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, s katerim uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih. Spodbude bodo na voljo za vse zaposlitve, sklenjene pod zakonsko določenimi pogoji v letih 2016 in 2017, in sicer največ za 24 mesecev.

Več o tem si lahko preberete TUKAJ.


Promocijske dejavnosti

V mesecu septembru smo pripravili in izvedli številne promocijske dejavnosti, kjer smo promovirali svetovalno dejavnost na UPI  - ljudski univerzi Žalec:

 • v torek, 8. septembra, smo sodelovali na srečanju podjetnikov, kjer smo se predstavljali številnim različnim podjetjem v naši okolici.
 • v četrtek, 10. septembra, smo svetovalno dejavnost in tudi vse druge dejavnosti, ki jih izvajamo na UPI – ljudski univerzi Žalec, promovirali na dveh stojnicah v Žalcu ter tako dosegli najrazličnejše ciljne skupine, tudi tiste ranljive.
 • v četrtek in petek, 24. in 25. septembra, pa smo v okviru 11. dnevov slovenskih svetovalnih središč, ki jih organizirajo svetovalna središča ISIO, sodelovali na stojnici v City centru v Celju in pred Sparom v Žalcu, kjer smo mimoidočim predstavili svetovalno dejavnost in vse druge izobraževalne dejavnosti, ki jih na področju izobraževanja odraslih izvajamo na ljudskih univerzah in drugih izobraževalnih ustanovah na področju Savinjske regije. Veseli smo, da so se našemu vabilu k sodelovanju odzvale številne organizacije, ki jih povezujemo v naše partnerske mreže, kar dokazuje našo prepoznavnost ter pomembno vlogo v regiji.
 • javnost smo z našo svetovalno dejavnostjo seznanjali tudi preko radijskih in časopisnih oglasov.

Spodaj si oglejte nekaj fotoutrinkov.

svetovanjezaodrasle01svetovanjezaodrasle01


Predstavitveno-motivacijska delavnica v podjetju Omco Feniks Slovenija, d.o.o.

V podjetju Omco Feniks Slovenija, d.o.o., s katerim smo podpisali pismo o nameri za sodelovanje, smo 3. julija izvedli predstavitev projekta predstavnici kadrovske službe tega podjetja ter dogovorili nadaljnje aktivnosti glede vključevanja njihovih zaposlenih v projekt Svetovanje za odrasle 2015 v Savinjski regiji.

Predstavitveno-motivacijska delavnica na ZRSZ Uradu za delo Žalec

Na Zavodu RS za zaposlovanje, UD Žalec smo v mesecu juniju izvedli predstavitveno-motivacijsko delavnico za brezposelne, starejše od 50 let. Mihaela Anclin in Cvetka Mastnak Čulk sva brezposelnim predstavili projekt »Svetovanje za odrasle 2015 v Savinjski regiji« in jih spodbudili, da bi se vključili vanj. Rezultat delavnice je, da se je 13 brezposelnih oseb vključilo v postopke poglobljenega svetovanja.


Na Javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015 smo bili izbrani za izvajanje dejavnosti svetovanja za odrasle v Savinjski regiji. Namen javnega razpisa je bil sofinanciranje nadaljnjega razvoja in zagotavljanja kakovostnega svetovanja za odrasle za vključevanje v vseživljenjsko učenje.

Projekt je bil namenjen vsem odraslim, ki so imeli dokončano največ štiriletno srednjo šolo, in so bili:

 • zaposleni, stari 45 let in več,
 • brezposelni, stari 50 let in več,
 • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje,
 • migranti.

Z vsemi vključenimi smo opravili poglobljeno svetovanje, izdelali osebne svetovalne načrte, ugotavljali in vrednotili neformalno znanje in po zaključku svetovanje tudi spremljali napredovanje posameznega udeleženca projekta.

Pričakovani rezultati svetovanja na ravni udeleženca so bili:

 • vključitev v izobraževanje oziroma usposabljanje,
 • pridobitev kvalifikacije, ki daje javno listino, kot na primer: nacionalna poklicna kvalifikacija NPK, specializacija, certifikat iz tujega jezika, ECDL spričevalo,
 • vključitev v druge oblike izobraževanja ali usposabljanja,
 • zaposlitev.

Projekt Svetovanje za odrasle 2015 v Savinjski regiji smo izvajali v obdobju od 20. 3. 2015 do 31. 10. 2015; načrtovali smo, da v tem obdobju v proces svetovanja vključimo 150 udeležencev.

Projekt sta financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Logo_ESS_V_2014_2020_slomizs