Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

SMART VILLAGE

Namen projekta SMART VILLAGE je razviti tečaj usposabljanja za prebivalce podeželja, ki jim grozi socialna izključenost zaradi ekonomskih ovir na oddaljenih podeželskih območjih, da se bodo naučili, kako si pomagati pri razvoju novega podjetja in s tem prispevati k razvoju skupnosti, v kateri živijo. Spoznali bodo, kako lahko socialne inovacije in krožno gospodarstvo pomagajo podeželskim storitvam, kot so zdravje, izobraževanje, energetika, mobilnost in druge storitve, ki so ključnega pomena na marginaliziranih podeželskih območjih, kjer te storitve pogosto propadajo.

Projekt financira/sofinancira:
Erasmus+
Obdobje trajanja projekta:
1. 9. 2020 – 28. 2. 2023
Vrednost projekta:
359.212,00 €
Ciljna skupina:
1) starejši (50+ let) odrasli udeleženci, ki so pripravljeni delati v sektorju turistične verige s podeželskih območij, ki so marginalizirana (redko poseljena območja, območja z omejenim dostopom do infrastrukture: cestna prometna omrežja, elektrika in telekomunikacije vključno z internetom), in sicer ljudje z nizkimi dohodki, ljudje, ki jim grozita revščina ali socialna izključenost, in (2) uslužbenci (40+) v lokalni javni upravi ter upravitelji zasebnega sektorja majhnih in srednje velikih pod
Partnerji/sponzorji projekta:
Bison Land (Romunija), NERDA (Romunija), CCSDE (Irska), RCCI (Bolgarija), DLEARN (Italija), EUROGEO (Belgija), UPI Žalec (Slovenija), IDEC (Grčija), IRENE's Travel (Romunija).