Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

SMART VILLAGE

Namen projekta SMART VILLAGE je razviti tečaj usposabljanja za prebivalce podeželja, ki jim grozi socialna izključenost zaradi ekonomskih ovir na oddaljenih podeželskih območjih, da se bodo naučili, kako si pomagati pri razvoju novega podjetja in s tem prispevati k razvoju skupnosti, v kateri živijo. Spoznali bodo, kako lahko socialne inovacije in krožno gospodarstvo pomagajo podeželskim storitvam, kot so zdravje, izobraževanje, energetika, mobilnost in druge storitve, ki so ključnega pomena na marginaliziranih podeželskih območjih, kjer te storitve pogosto propadajo.

Projekt financira/sofinancira:
Erasmus+
Obdobje trajanja projekta:
1. 9. 2020 – 28. 2. 2023
Vrednost projekta:
359.212,00 €
Ciljna skupina:
1) starejši (50+ let) odrasli udeleženci, ki so pripravljeni delati v sektorju turistične verige s podeželskih območij, ki so marginalizirana (redko poseljena območja, območja z omejenim dostopom do infrastrukture: cestna prometna omrežja, elektrika in telekomunikacije vključno z internetom), in sicer ljudje z nizkimi dohodki, ljudje, ki jim grozita revščina ali socialna izključenost, in (2) uslužbenci (40+) v lokalni javni upravi ter upravitelji zasebnega sektorja majhnih in srednje velikih pod
Partnerji/sponzorji projekta:
Bison Land (Romunija), NERDA (Romunija), CCSDE (Irska), RCCI (Bolgarija), DLEARN (Italija), EUROGEO (Belgija), UPI Žalec (Slovenija), IDEC (Grčija), IRENE's Travel (Romunija).

Namen projekta SMART VILLAGE je razviti tečaj usposabljanja za prebivalce podeželja, ki jim grozi socialna izključenost zaradi ekonomskih ovir na oddaljenih podeželskih območjih, da se bodo naučili, kako si pomagati pri razvoju novega podjetja in s tem prispevati k razvoju skupnosti, v kateri živijo. Spoznali bodo, kako lahko socialne inovacije in krožno gospodarstvo pomagajo podeželskim storitvam, kot so zdravje, izobraževanje, energetika, mobilnost in druge storitve, ki so ključnega pomena na marginaliziranih podeželskih območjih, kjer te storitve pogosto propadajo.

21. septembra smo v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije predstavili rezultate projekta SMART VILLAGE: Spodbujanje razvoja podeželskega turizma prek krožnega gospodarstva in socialnih inovacij.

Gre za dvoleten projekt, ki smo ga izvajali v sodelovanju z organizacijami Bison Land, NERDA, CCSDE, RCCI, DLEARN, EUROGEO, IDEC in IRENE's Travel

UPI_zakljucna_prireditev_2022_084

Glavni rezultat projekta so štirje priročniki, ki se osredotočajo na koncept pametnih vasi in promocijo turizma.

  • Priročnik 1 - Socialne inovacije in krožno gospodarstvo na področju storitev na podeželju, proizvodne vrednostne verige in podjetništva
  • Priročnik 2 - Pametni podeželski turizem: Trajnostni turizem na podeželju, vključno z ''ekoturizmom'', gastronomskim turizmom in rekreativnim turizmom 
  • Priročnik 3 - Digitalna orodja za razvoj in promocijo turističnega podjetja in turistične destinacije na podeželju
  • Priročnik 4 - Kako razviti in prispevati k strategijam koncepta PAMETNE VASI za razvoj podeželskega turizma

UPI_zakljucna_prireditev_2022_065

Na delavnicah se nam je pridružila Urška, lastnica Kmetije Urška - eko turistične kmetije. Poudarila je pomembnost sodelovanja med lokalnimi ponudniki različnih storitev, saj lahko skupaj lažje in hitreje rastejo v lokalnem in širšem okolju.

UPI_zakljucna_prireditev_2022_086

Za več informacij o projektu in vseh rezultatih kliknite na spletno stran projekta.

Rezultati projekta so na voljo v slovenščina na spletni strani projekta: https://smart-village-project.com/training-course/