Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Odrasli na poti do znanja

V projektu ODRASLI NA POTI DO ZNANJA bomo odrasli, med katerimi posebej nagovarjamo nižje izobražene, aktivne, ki so stari 55 let ali več, tujce in zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, omogočili krepitev temeljnih kompetenc za življenje in delo ter na ta način prispevali k njihovi aktivnejši vključenosti v družbo. Konzorcijski partnerji bomo od leta 2023 do leta 2029 izvedli 273 izobraževalnih programov, v katere bomo vključili okoli 2500 udeležencev. Vsem, ki bodo v okviru projekta uspešno zaključili priprave na izpit iz upravnega postopka, bomo omogočili tudi pristop k izpitu. Udeležba v izobraževalnih programih in na izpitih je za udeležence brezplačna.

Projekt financira/sofinancira:
Projekt sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus.
Obdobje trajanja projekta:
13. 10. 2023 - 30. 6. 2029
Vrednost projekta:
1.741.229,87 EUR
Ciljna skupina:
Ciljna skupina so odrasli, od teh pa prednostno nižje izobraženi (ISCED 3 ali manj), aktivni, ki so stari 55 ali več, tujci, zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI - ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Celje

ODRASLI NA POTI DO ZNANJA

Vpisujemo v izobraževalne programe

V okviru projekta Odrasli na poti do znanja razpisujemo naslednje izobraževalne programe:

UŽU Izzivi podeželja (100 ur, pričetek spomladi 2024) SPLETNA PRIJAVNICA
Javnoveljavni program za vse, ki v podeželju vidite poslovno priložnost. 
Program bo potekal ob četrtkih od 16.30 ure dalje ter po dogovoru - ogledi dobrih praks in terensko delo. 
Vsebina programa: turizem, ekonomika, naravno okolje, podeželje - priložnost za nova delovna mesta, podjetništvo, računalništvo, marketing in promocija.

Računalniška pismenost za odrasle (100 ur, pričetek spomladi 2024) SPLETNA PRIJAVNICA
Program za krepitev osnovnih digitalnih veščin.
Program bo potekal dvakrat tedensko v popoldanskem času. 
Vsebina programa: temeljne računalniške spretnosti, računalnik kot orodje za komunikacijo, informiranost in učenje, pametne naprave in delovanje v digitalni pokrajini. 

Priprave na ZUP izpita (30 ur) Naslednje izvedba bo spet v letu 2025, prijava bo možna preko spleta, ko bodo znani novi datumi. 

Priprave na izpit iz slovenskega jezika (30 ur, pred vsakim izpitnim rokom)

Za majski rok: 24. in 25. 4., 8. in 9. 5., 15. in 16. 5. SPLETNA PRIJAVNICA
Za septembrski rok: 28. in 29. 8., 4. in 5. 9., 11. in 12. 9.
Za novembrski rok: 23. in 24. 10., 6. in 7. 11., 13. in 14. 11.

ZAČETNI JEZIKOVNI TEČAJI - vanje se lahko vključite brez predznanja

Angleščina začetna (40 ur)

Tečaj se je pričel 25. marca.

Zbiramo prijave za drugo skupino, ki se bo pričela v maju 2024 SPLETNA PRIJAVNICA ANGLEŠČINA

Italijanščina začetna (40 ur)

Tečaj se je pričel 15. marca.

Zbiramo prijave za drugo skupino, ki se bo pričela v maju 2024 SPLETNA PRIJAVNICA ITALIJANŠČINA

Nemščina začetna (40 ur, pričetek aprila 2024 ) SPLETNA PRIJAVNICA Tečaj bo potekal ob torkih in četrtkih od 16.30 do 18.45 ure.

Francoščina začetna (40 ur, pričetek aprila 2024) SPLETNA PRIJAVNICA

Vse jezikovne tečaje organiziramo tudi za zaključene skupine v podjetjih. 

Digitalne veščine sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v industriji 4.0 (40 ur, za zaključene skupine v podjetjih) SPLETNA PRIJAVNICA

Trening komunikacijskih veščin za odlično sporazumevanje in sodelovanje (40 ur, pričetek maj) SPLETNA PRIJAVNICA
Samozavestno komuniciranje v različnih situacijah - osebna komunikacija, javno nastopanje ter poslovna in digitalna komunikacija.
Tečaj bo potekal ob sredah od 16. ure dalje. 
Vsebina tečaja: ciljno usmerjeno komuniciranje, besedno in nebesedno komuniciranje, povratne informacije, poslovno komuniciranje, javno nastopanje, skupinsko komuniciranje, digitalno komuniciranje. 

Okrepite telesno in duševno zdravje (40 ur, pričetek maj) SPLETNA PRIJAVNICA
Program bo potekal enkrat tedensko, in sicer ob torkih od 16. ure dalje. 
Vsebina programa: vaje za fizično aktivnost (nordijska hoja, vaje za hrbtenico, vaje za raztezanje, vaje za ravnotežje, osnove plavanja) in vaje za duševno zdravje in stres (meditacija).

V izobraževalne programe se lahko vključite vsi odrasli, prednostno pa vključujemo nižje izobražene, aktivne, stari 55 let ali več in tujce.

Udeležba v programih je za vse udeležence brezplačna.

Informacije: biserka.neuholt@upi.si

STOPITE NA POT ZNANJA Z NAMI

V letih 2023 do 2029 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, iz Evropskega socialnega sklada plus, sofinancira izvajanje izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc.

V Savinjski regiji projekt izvajamo partnerji UPI – ljudska univerza Žalec , Ljudska univerza Rogaška Slatina in Šolski center Celje.

 

V okviru projekta bomo vse do leta 2029 izvajali naslednje programe za pridobivanje temeljnih kompetenc:

JAVNOVELJAVNE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

Javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni razvoju pismenosti (programi UŽU):
UŽU Beremo in pišemo skupaj
UŽU Most do izobrazbe
UŽU Moj korak
UŽU Izzivi podeželja
UŽU Delovno mesto
UŽU Razgibajmo življenje z učenjem

2. Javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik
3. Javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev
4. Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle
5. Javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle

NEFORMALNE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME za odrasle za:

1.    sporazumevanje v slovenskem jeziku

2.    sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh A1- B2

3.    pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti

4.    pridobivanje digitalnih kompetenc

5.    Programi za uporabo načel HACCP2 sistema

6.    Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika

7.    Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov

8.    Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka

OPRAVLJANJE IZPITOV: 

udeležencem, ki v okviru projekta uspešno zaključijo programe: Slovenščina kot drugi in tuji jezik, programe priprav na opravljanje izpitov iz slovenskega in tujih jezikov ter programe priprav na strokovna izpita iz upravnega postopka, se lahko sofinancira tudi stroške za enkratno opravljanje izpitov:

-       po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na vstopni ravni

-       po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni

-       po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na višji ravni

-       po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na ravni odličnosti

-       strokovna izpita iz upravnega postopka

-       izpite za pridobitev certifikata iz tujega jezika.

 

V izobraževalne programe se lahko vključite vsi odrasli, posebno pozornost pa namenjamo ranljivim skupinam odraslih (nižje izobraženi, aktivni, ki so stari 55 let ali več, tujci, zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora).

 

Udeležba v programih je za vse udeležence brezplačna.

Za več informacij pišite na biserka.neuholt@upi.si ali pokličite na 03 713 35 68.