Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

BLITT Postani šampion kombiniranega učenja

Namen projekta je usposobiti izobraževalce odraslih do te mere, da postanejo mojstri kombiniranega učenja in da bodo lahko usposabljali in motivirali druge učitelje za uporabo kombiniranega učenja. V projektu zasledujemo naslednje cilje: - izboljšati spretnosti izobraževalcev odraslih na področju kombiniranega učenja, - povečati zmogljivost organizacij za izobraževanje odraslih pri ponudbi kombiniranega učenja in - izboljšati ponudbo usposabljanja v sektorju izobraževanja odraslih na področju inovativnih metodologij poučevanja z uporabo IKT.

Projekt financira/sofinancira:
Evropska unija, Erasmus+
Obdobje trajanja projekta:
Marec 2022 – februar 2024
Vrednost projekta:
197. 665,00 €
Ciljna skupina:
Izobraževalci odraslih in posredno organizacije za izobraževanje odraslih
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI – ljudska univerza Žalec (Slovenija), DOMSPAIN (Španija), A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Ciper), IDEC (Grčija) in Technological university Dublin (Irska).

Izobraževalci odraslih so preobremenjeni z možnostmi, ki jih je v izobraževanje prinesla digitalna doba. Ker ni strateškega pristopa k stalnemu usposabljanju izobraževalcev odraslih na področju kombiniranega učenja v različnih državah po Evropi, so le-ti prepuščeni predvsem lastni samoiniciativnosti, ko gre za uvajanje kombiniranega učenja (in inovativnih učnih praks, ki vključujejo digitalne tehnologije na splošno). Medtem ko nekateri od njih morda obvladajo uporabo posameznih spletnih orodij, večina nima znanja in spretnosti, da bi obstoječe (tradicionalne) tečaje preoblikovala v ustrezne tečaje kombiniranega učenja. Prav tako nimajo dovolj znanja za kombiniranje spletnih in nespletnih dejavnosti na smiseln način, ki zahteva hkratno osredotočenje na različne dejavnike, kot so potrebe učencev, učni cilji in rezultati, spletna komunikacija, spletno ocenjevanje itd.

S praktičnim pristopom bodo izobraževalci odraslih v projektu pridobili spretnosti, s katerimi bodo preoblikovali svoje obstoječe tradicionalne tečaje, tako da bodo bolj prilagodljivi glede časa, kraja in tempa izvajanja poučevanja in učenja.

Glavna rezultata projekta sta zbirka primerov dobrih praks kombiniranega učenja in  izobraževalni program o kombiniranem učenju za izobraževalce odraslih(TRAIN-THE-TRAINER). Slednji bo služil kot referenčna točka in kakovostno orodje za vse izobraževalce odraslih, ki želijo zasnovati kakovostno kombinirano izobraževanje za odrasle tako, da tradicionalni tečaj razdelijo na posamezne učne enote in ga zasnujejo kot kombinirani tečaj. Tečaj za usposabljanje izobraževalcev odraslih bo temeljil na dveh predhodnih tečajih, razvitih v okviru projekta. Izbranih bo 15 izobraževalcev odraslih, ki se bodo udeležili tridnevnega mednarodnega usposabljanja, kjer bodo preizkusili pilotno verzijo usposabljanja za trenerje in postali "mojstri kombiniranega učenja". Ti bodo kasneje usposobili dodatnih 50 izobraževalcev odraslih v partnerskih organizacijah in tako povečali učinek projekta.