Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Projekt Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022 je nadaljevanje iztekajočega se projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski…

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

V neformalnih programih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji vsebine trajnostnega razvoja niso dovolj zastopane, zato smo se skupaj z drugimi članicami…

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Njen namen je opozarjati na pomembnost…

Projekt VGC Planet generacij bo zagotavljal 3 osrednje prostore neformalnega druženja v lokalnem okolju in še 14 dislokacij, na katerih bodo potekale različne…

Namen projekta BE THE CHANGE - Večgeneracijsko sodelovanje in izmenjava znanj s področja podjetništva, v katerem sodelujemo kot partner, je povezati starejše…

V projektu želimo izboljšati osnovne veščine in ključne kompetence pri udeležencih v izobraževanju odraslih.

DIGIT - Krepitev kompetenc za odgovorno upravljanje posameznikove digitalne identitete - močno temelji na potrebi odraslih, da bi zlahka razumeli koncepte, povezane…

Ključne projektne aktivnosti: pripravljalne aktivnosti, izvedba samih mobilnosti, diseminacija, spremljanje kakovosti in realizacije projektnih ciljev, implementacija…