Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Plačilni pogoji jezikovnih tečajev UPI - ljudska univerza Žalec

JESENSKI SEMESTER JEZIKOVNIH TEČAJEV - ZAČETEK SEMESTRA: 1. 10. 2019
60- in 30-urni tečaji nemščine, angleščine, italijanščine in francoščine (cena 60-urnega tečaja: 359,00 eur*; cena 30-urnega tečaja: 180,00 eur)
50-urni tečaji ruščine in španščine (cena: 328,00 eur)
individualni tečaji in tečaji v paru (sami izberete paket ur in jezik, ki se ga boste učili; osnovna cena individualne ure: 29,00 eur)

Fizičnim osebam nudimo plačilo na več obrokov. Prvi obrok se poravna ob vpisu v referatu šole, ostali pa po položnici. V ceno tečaja ni vključeno osnovno gradivo (učbenik in delovni zvezek).

Udeleženec tečaja se zaveže, da bo poravnal celotno tečajnino po veljavnih plačilnih pogojih:
•    v enkratnem znesku ob podpisu pogodbe,
•    v  obrokih,
•    drugo (predložitev potrdila o plačilu).

Popusti se priznavajo v skladu s cenikom UPI - ljudske univerze Žalec 5 % popust za dijake, študente (ob predložitvi potrdila o šolanju) in upokojence
•    5 % za vse, ki poravnate tečajnino v enkratnem znesku
•    5 % za vsakega družinskega člana, vključenega v isti tečaj

V primeru odjave oz. izpisa se plača:
•    30 % vrednosti tečajnine, če je izpis v roku enega meseca od začetka tečaja
•    po 30 dneh izpis ni več možen, plača se celotna tečajnina.

V primeru manjšega števila udeležencev od predvidenega si organizator pridružuje pravico, da v dogovoru z udeleženci poviša ceno ali zmanjša število ur tečaja.
Udeleženec/ka se obvezuje, da bo poravnal/a celotni znesek tečajnine tudi v primeru, če bi zaradi kakršnega koli razloga (razen zdravstvenega) prenehal/a obiskovati tečaj oz. če bo plačnik tečaja (zavod, podjetje) zavrnil plačilo.