Kakovost - Komisija za kakovost Komisija se redno sestaja in spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela

Komisija za kakovost je organizirana na osnovi 16. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ur. list 79/06) , imenoval jo je svet šole na predlog direktorice. Sestavlja jo 7 članov:

1.    Franja Centrih, vodja
2.    Marjana Rogel Peršič
3.    Biserka Neuholt Hlastec
4.    Mihaela Anclin
5.    Boštjan Jelenko (predstavnik delodajalcev)
6.    Irena Solar (predstavnica predavateljev)
7.    Stanko Šalamun (predstavnik udeležencev)  

Komisija se redno sestaja in spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Šola vsako leto objavi POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST na svoji spletni strani. Vsebina letnega poročila je opredeljena v 20. členu Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.