Kakovost - ISO 9001_2008 Stalno se trudimo, da bi izboljšali kakovost naših storitev ter znižali stroške poslovanja.

SIQUPI-Ljudska univerza Žalec je javni zavod, ki poleg tega, da opravlja javno službo, svoje storitve prodaja tudi na trgu. Kakovost naših storitev je v skladu z zahtevami, potrebami in pričakovanji kupcev ter domačimi in mednarodnimi predpisi in standardi na področju izobraževanja. Zadovoljstvo kupcev naših storitev je naša prednostna naloga.

Sistem kakovosti smo zasnovali v skladu z zahtevami mednarodnih standardov kakovosti ISO 9001:2008. Dokumentiran je v Poslovniku kakovosti, ki je za nas temeljni dokument upravljanja s sistemom kakovosti v podjetju. Kakovost zagotavljamo v vseh fazah poslovnega procesa. 

Udeležencem naših izobraževalnih oblik  zagotavljamo:

  • visok nivo znanja kot rezultat dobrega načrtovanja in kakovostne izvedbe izobraževalnih programov;
  • usposobljene in zanesljive strokovne sodelavce in učitelje ter prijazno učno okolje;
  • celovito ponudbo izobraževalnih storitev (informiranje, svetovanje, izvedba, spodbujanje…);
  • kontinuiteto ponujenih storitev in s tem možnost vseživljenjskega učenja;
  • konkurenčne cene in s tem dostopnost izobraževanja čim širšemu krogu ljudi.

Stalno se trudimo, da bi izboljšali kakovost naših storitev ter znižali stroške poslovanja. 

Motiviranost za kakovost pri vseh zaposlenih dosegamo s stalnim usposabljanjem in stimulativnimi faktorji nagrajevanja. Uveljavili smo načelo, da vsak delavec odgovarja za kakovost svojega dela, ki mora v celoti zadovoljiti tako zunanje kupce kot tudi vse sodelavce v poslovnem procesu. 

Da bi ugotovili ustreznost, učinkovitost in stalnost izvajanja sistema kakovosti, vodstvo pregleduje delovanje tega sistema in zahteva redno izvajanje notranje presoje v skladu z letnim delovnim načrtom. 

Naše storitve, ki jih tržimo s svojim imenom, ustrezajo vsem zahtevam nacionalnih in mednarodnih standardov, za kar smo pridobili ustrezne verifikacije in certifikate.

Cilje kakovosti določamo v okviru kratkoročnih in dolgoročnih načrtov zavoda.