Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Arhiv študijski krožki Študijski krožek je brezplačna oblika izobraževanja in druženja

V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli študijske krožke
1) E-spretni
Seznanili smo se z osnovnimi pojmi in funkcijami računalnika in njegovo varno rabo, spoznali osnove obdelave besedil, uporabe glavnih spletnih storitev, brskalnikov in e-pošte ter Googlove aplikacije. Naučili smo seuporabe glavnih spletnih portalov, kar nam bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi.
DNPG1
2) Narava: »Bodi dober z mano!« 
Seznanili smo se z obstoječimi možnostmi alternativnih oblik vzajemnega sožitja med človekom in naravo (Zero Waste, zdravilne rastline), spoznali potrebe lokalne skupnosti na področju zdravega načina življenja, spoznali pomen trajnostnih in zelenih oblik sobivanja z naravo (problematika porabe naravnih virov) ter našo lokalno skupnost ozaveščali o podnebnih spremembah v povezavi z razvojem odgovornega odnosa do lastnega načina življenja.
Poglejte si nekaj utrinkov z naših druženj.
IMG_20220919_112707      IMG_20220905_103028       IMG_20220912_102556IMG_20220919_115915IMG_20220919_122631
3) Znanje za vsak dan in še več

V mesecu maju smo izvedli študijski krožek s prav posebnimi udeleženci – skupino iz Ukrajine. Poudarek krožka je bil na učenju osnov slovenskega jezika, kulture in vrednot. Skozi celoten krožek smo izmenjali ogromno koristnih in uporabnih informacij, mnenj in znanj, krepili medsebojno vez, komunikacijo in občutek pripadnosti.
Jezikovne spretnosti smo z udeleženci začeli usvajati najprej s podobnostmi in razlikami med ukrajinskim in slovenskim jezikom, nadaljevali z začetnim sporazumevalnim besediščem in osnovnimi glagoli, osebnimi zaimki, obravnavali slovnični čas in števila ter utrjevali tudi javno nastopanje – skratka vse, kar so potrebovali za lažjo komunikacijo in vključitev v novo okolje. Udeležence smo poleg osnov sporazumevanja v slovenščini spoznali tudi s slovenskimi navadami, kulinariko, z delovanjem javnih uradov in ustanov v lokalnem okolju, s pravnimi ureditvami in sistemi ter mnogo drugega.
Krožek ni bil zgolj poučevanje jezika, temveč učinkovito medsebojno sodelovanje dveh različnih, a bogatih kultur, s čimer smo efektivno zaobjeli naslov »Znanje za vsak dan in še več«, kar je krožek zagotovo tudi ponudil.

K slov1K slov2

1. PEDALIRAM – ZATO K SVOJEMU ZDRAVJU IN OKOLJU PRISPEVAM!

V krožku smo:

  • preverili, ali imamo v resnici kolesarjem prijazno infrastrukturo (poti - steze, možnosti parkiranja koles);
  • analizirali dejanski kolesarski promet in ugotavljali potrebe (potencialnih) kolesarjev (izvedba anketiranja med prebivalci);
  • izvedli izobraževalno-posvetovalni dogodek, na katerem smo s pomočjo zunanjih gostov – strokovnjakov predstavili naše ugotovitve in se pogovorili o možnostih - spodbudah za večjo uporabo koles pri dnevnih delovnih migracijah.

                                        commuter-gazelle-bike

Na podlagi novega Regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 2021 – 2027, Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Spodnje Savinjske doline, Celostne prometne strategije Občine Žalec, rezultatov projekta Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh (LAS SSD) smo v študijskem krožku odgovarjali na dva pereča lokalna problema: (1) visoke vrednosti onesnaževalcev zraka (prah in hrup) in (2) izjemno visoke dnevne delovne migracije. Preverite, kaj smo ugotovili do sedaj: Pedaliram_Analiza

Na zaključnem srečanju, ki je dne 15. 9. 2021 potekalo preko Zooma, smo:

- se seznanili z rezultati ankete, opravljene med prebivalci,

- spoznali izkušnje kolesarke, ki je vsakodnevno kolesarila v službo,

- pregledali stanje na terenu v občinah Žalec, Vransko in Polzela,

- slišali glas predstavnika Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Vsi udeleženci srečanja smo ob zaključku oblikovali Memorandum o možnostih in spodbudah za večjo uporabo koles pri dnevnih migracijah.

Vabimo vas, da si ga preberete tukaj:  MEMORANDUM o ugotovitvah in predlaganih ukrepih .

--------------------------------------------------------------------------

2. KAKO (NE)ZNANI SLOVENCI SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE

S pomočjo spoznavanja različnih zgodb o skrbi za svoje zdravje s strani bolj ali manj znanih prebivalcev smo se posvetili skrbi za bolj celostno zdravje. Njihove primere smo preučili, kritično ovrednotili, jih podkrepili/nadgradili z lastnimi razmišljanji in nato izdelali svoje akcijske plane skrbi za zdravje »Ej, za moje zdravje gre!«. Pripravili bomo še nabor priporočil za celostno skrb za zdravje, pri čemer bomo upoštevali dva kriterija, ki ju zaposleni navajamo kot klasičen razlog, zakaj je naša skrb za zdravje pomanjkljiva: razpoložljivost finančnih sredstev (plačljivi/brezplačni programi – fitnes, welnes centri, igrišča ipd.) in koliko časa dnevno/tedensko lahko namenimo skrbi za zdravje.

                                         zdravje

Poglejte si, kako so naši sogovorniki odgovarjali na vprašanji,  kako z njihovega vidika zaposleni skrbimo za svoje zdravje in kakšna so njihova priporočila za izboljšanje zdravja zaposlenih.
Udeležba je brezplačna, saj študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Veseli bomo, če se nam pridružite! Informacije in prijave: mihaela.anclin@upi.si ali 03 713 35 65.
Študijski krožki so brezplačna oblika izobraževanja in druženja, ki jo vodi posebej usposobljen mentor. Teme krožkov so raznovrstne, pretok idej in domišljije pa brezmejen. Na zavihku  Pretekli krožki si poglejte, kaj vse smo počeli v preteklih letih. Več o študijskih krožkih: Študijski krožki v Sloveniji .

Poglejte si nekaj foto utrinkov z že izvedenih srečanj.

Srečanje z dr. Lučko Kajfež Bogataj

20190314_163958       20190314_174535

Srečanje z mag. Senko Šifkovič Vrbica (PIC Ljubljana)

20190410_075224      20190410_075144

V zadnjih nekaj letih smo uspešno izvedli kar nekaj študijskih krožkov.

Veseli smo, da smo vam lahko v preteklih letih ponudili in uspešno izvedli kar nekaj študijskih krožkov, ki so se vsebinsko dotikali raznoterih področij: od trajnosti in glasbe do ustvarjalnosti.

  • Glasbeni študijski krožek Savinjski UPI, v katerem smo bogatili znanje o slovenski, ljudski narečni pesmi iz različnih narečnih skupin, izboljševali ozaveščenost o naši zgodovini in vrednotah in krepili občutek naše identitete ter se usposabljali s področja ljudskega petja in igranja na kitaro ter javnega nastopanja
  • TRI, DVA, ENA – PRILOŽNOST ZA TRAJNOST ŠE NI ZAMUJENA!, v katerem smo spoznavali problematiko globalnih klimatskih sprememb in njihov vpliv na lokalno okolje, se seznanjali s pravnim varstvom okolja z vidika posameznika in lokalne skupnosti, raziskovali primere dobrih praks s področja trajnostnega razvoja v domačem okolju ter na ta na način razvijali odgovoren odnos do lokalnega okolja in lastnega načina življenja
  • Manj smeti - manj skrbi!, v katerem smo spoznavali osnovne sestavine in pomen življenja brez odpadkov
  • Moj EKO Dom, kjer smo spoznavali osnovne sestavine in pomen zero wasta ter vpliv naravnih izdelkov na zdravje, razvijali vizualne, ročne komunikacijski in ostale spretnosti, prenašali svoje ideje in navdušenje nad izdelavo naravnih izdelkov med svojce, člane krožka in širše znanja na svojce
  • bralni študijski krožek, ki ga vsako leto izvajamo skupaj z Medobčinsko splošno knjižnico Žalec

Posebej bi opozorili na krožek z naslovom "Tri, dva, ena - priložnost za trajnost še ni zamujena!" v okviru katerega smo izdelali zemljevid dobrih praks, kratek filmček in podali nekaj predlogov, kako dodati več trajnosti v našo dolino! Predloge smo predstavili na posebnem dogodku v Taboru, ki je bil v torek, 2. 10. 2018. 

20181002_102207  20181002_101626

Utrinka s predstavitve v Taboru.

Poglejte si še:

- Interaktivni zemljevid študijskega krožka "Tri, dva, ena - priložnost za trajnost še ni zamujena!"

- Kratek filmček o srečanjih študijskega krožka "Tri, dva, ena - priložnost za trajnost še ni zamujena!"
Več informacij o vsebini in izvajanju dobite na spodnjih kontaktnih podatkih ter na spletni strani: Študijski krožki v Sloveniji .

Vsi, ki vas tovrstne vsebine zanimajo, vabljeni, da se nam pridružite! Udeležba v krožkih je brezplačna, saj jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Prijave zbiramo do zapolnitve mest na mihaela.anclin@upi.si ali 03 713 35 65, 041 699 260. 

Znanja, ki jih je čas pozabil

Spoznavali in obudili smo veščine, ki so jih "obvladovali" naši predniki ter tako spoznali njihov vsakdan. Krožek je bil namenjen vsem, ki radi razvijajo svojo kreativnost, domišljijo in ročne spretnosti. 

k_2pzs-planinska_pojedina_2-foto_manca_cujez (1)

k_1

Uvodno - motivacijsko srečanje študijskiega krožka Pripovedujte (eko-) zgodbo: zeleno izobraževanje med tradicijo in prihodnostjo, 19. maj 2016.

Pripovedujte (eko-) zgodbo: zeleno izobraževanje med tradicijo in prihodnostjo

Ste kritični v odnosu do lokalnega okolja in lastnih (potrošniških) navad ali pa bi to želeli postati?
Vas zanima trajnostni razvoj in varovanje okolja?
Se zavedate, da zdrava prehrana pomeni lokalno pridelano hrano?
Veste, da moč sprememb leži prav v vsakem posamezniku posebej?

Potem je bil nov študijski krožek, v katerem smo se posvečali omenjenim vsebinam, hkrati pa zbirali (eko-) lokalne zgodbe, navade, tradicijo o povezanosti in soodvisnosti človeka in narave ter gradili most med preteklostjo in prihodnostjo (posledice potrošništva in njegovih učinkov na sodobno, globalno povezano družbo) pravi naslov za vas. 

k_2Obirovske južine: tradicionalne jedi Spodnje Savinjske doline

Ali veste, kaj so jedli naši dedki in babice, ko so obirali hmelj?
Bi se želeli naučiti tradicionalne priprave hmeljarskih jedi?

 V študijskem krožku smo z udeleženkami pripravile tradicionalne obirovske jedi spodnje Savinjske doline. Jedi, ki so jih med obiranjem hmelja jedli naši stari starši, smo zabeležile v priročni knjižici receptov.

obirovske južine Utrinki z druženja