Aktualno Napoved dogodkov, novice in objave

0 Komentarji
Tudi letos bo v mesecu maju že 23. leto zapored potekal Teden vseživljenjskega učenja. To je nacionalni projekt, ki je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Kot območni koordinator v projektu sodeluje tudi UPI - ljudska univerza Žalec skupaj s podizvajalci na področju celotne Savinjske regije. Nadaljuj z branjem
0 Komentarji
Spoštovani predavatelji. UPI – ljudska univerza Žalec je vodilni partner projekta Erasmus+ Quality Blended Learning, v okviru katerega se skupaj s partnerji iz Italije, Irske, Nemčije in Španije, ukvarjamo z uporabo digitalnih orodij v kombinaciji s klasičnim načinom poučevanja v izobraževanju odraslih. Raziskujemo, koliko se kombinirano učenje že pojavlja v izobraževanju odraslih, zakaj ga ne uporabljamo več in iščemo načine, s katerimi bi predavatelje usposobili in motivirali za uporabo metod kombiniranega učenja. Več o projektu si lahko preberete na spletnih straneh https://www.upi.si/portfolio/quality-blended-learning/ in www.blenditwell.eu , na katerih lahko tudi spremljate potek in rezultate projekta. Nadaljuj z branjem
UPI – ljudska univerza Žalec je del mednarodnega projekta »Be the change«, v okviru katerega smo skupaj s partnerji iz Italije, Malte, Nemčije in Madžarske pripravili model medgeneracijskega prenosa znanja s področja podjetništva iz podjetnikov 50+ na mlade. Omenjeni model bomo v 3 partnerskih državah, med njimi je tudi Slovenija, pilotno preizkusili, kar pomeni, da bomo v aprilu in maju na UPI – ljudski univerzi Žalec izvedli program mentorstva za 15 mladih. Nadaljuj z branjem
0 Komentarji
Ob semestralnem vpisu v 10 različnih srednješolskih programov (ekonomski tehnik, elektrotehnik, elektrikar, ekonomska gimnazija, oblikovalec kovin - orodjar, strojni tehnik, tehnik računalništva, predšolska vzgoja pt in ssi ter maturitetni tečaj) vam na UPI - ljudski univerzi Žalec (1/2) polovičko šolnine plačamo mi. Nadaljuj z branjem