Zaključni izpit

Zaključni izpit je zaključek za udeležence, ki obiskujejo programe srednjega poklicnega izobraževanja. Obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor, ki vsebuje praktični del s teorijo.

Ped opravljanjem zaključnega izpita na UPI – ljudski univerzi Žalec potekajo priprave. Kandidat, ki je v zadnjem letniku dosegel odlično oceno iz slovenščine, je oproščen opravljanja slovenščine na zaključnem izpitu.
 
Kandidat, ki je že opravljal zaključni izpit in je bil uspešen pri posamezni izpitni enoti, opravlja samo izpitno enoto, pri kateri je bil ocenjen negativno. Izpitne enote lahko opravlja večkrat v naslednjih izpitnih rokih.

Prijava k zaključnemu izpitu - obrazec

Odjava od zaključnega izpita - obrazec

Obrazec za prijavo ali odjavo od zaključnega izpita oddate v referatu.