Oblikovalec kovin - orodjar

Vpis in vpisni pogoji:
Uspešno končana osnovna šola, končano nižje poklicno izobraževanje ali nedokončana srednja šola.


Organizacija predavanj:

Predavanja potekajo v seminarski obliki v popoldanskem času večkrat tedensko.

Predmetnik:

Predmet izbirnost Št. KT
Slovenščina obvezno 12
Matematika obvezno 12
Tuji jezik obvezno 9
Umetnost obvezno 2
Družboslovje obvezno 6
Naravoslovje obvezno 6
Tehniško komuniciranje v poklicu obvezno 4
Materiali in obdelave v poklicu obvezno 3
Elementi konstrukcij obvezno 3
Organizacija in poslovanje obvezno 3
Osnove oblikovanja materialov obvezno 5
CNC programiranje obvezno 5
Avtomatizacija strojev in naprav obvezno 5
Oblikovanje materialov obvezno 12
Orodja in priprave za množično proizvodnjo obvezno 12
Odprti kurikulum obvezno 26
Praktični pouk obvezno 30
Praktično usposabljanje z delom obvezno 40
Interesne dejavnosti obvezno 6


Izpiti in izpitni roki:
Izpiti potekajo v skladu s programom in pravilnikom o ocenjevanju (ustno, pisno, ustno in pisno, v obliki izdelka oz. storitve). Izpite, ki se jih že opravili v predhodnem izobraževanju, vam lahko na podlagi vloge za priznavanje, priznamo. Izpitni roki so določeni vnaprej za ves semester; oktobra se objavijo izpitni roki za zimski semester, januarja pa za letni semester.


Delovna praksa
:

Praktično usposabljanje z delom je del predmetnika in je obvezno. Kandidati ga opravijo v podjetju, in sicer 274ur. Če so v podjetju zaposleni več kot tri leta pa lahko oddajo vlogo za priznavanje praktičnega usposabljanja z delom.


Zaključek izobraževanja:

Izobraževanje traja dve leti. Svojo izobraževalno pot boste zaključili z zaključnim izpitom, ki vsebuje:

  •  pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  •  izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

 
Dobro je vedeti:
Šolnina vključuje predavanja po predmetniku, govorilne ure, pisna gradiva, opravljanje vaj v manjših skupinah, opravljanje izpitov v okviru razpisanih rokov, organizacijske in administrativne stroške. Lahko jo poravnate v enkratnem znesku ob vpisu (s popustom) ali obročno. 

 
Pri izobraževanju so vam v pomoč:


Status udeleženca
:
Udeleženci srednješolskih programov na Ljudski univerzi Žalec si pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih. Za vse tiste, ki so mlajši od 27 let, niso zaposleni in niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje to pomeni, da imajo enake pravice (status) kot dijaki, ki se izobražujejo redno.

 
Informacije in svetovanja:
Za vse informacije nas lahko kontaktirate na 03/713 35 64 ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . Lahko pa nas obiščete, in sicer vsak dan med 8. in 16. uro.