Ekonomski tehnik

Vpis in vpisni pogoji:
Uspešno končana osnovna šola, končano nižje poklicno izobraževanje ali nedokončana srednja šola.

Organizacija predavanj:
Predavanja potekajo v seminarski obliki v popoldanskem času večkrat tedensko.

Predmetnik:

Predmet izbirnost Št. KT
Slovenščina obvezno 24
Matematika obvezno 19
Tuji jezik I obvezno 20
Tuji jezik II obvezno 10
Umetnost obvezno 3
Zgodovina obvezno 5
Geografija obvezno 3
Sociologija obvezno 3
Psihologija obvezno 3
Kemija obvezno 5
Biologija obvezno 5
Poslovni projekti obvezno 12
Poslovanje podjetij obvezno 14
Ekonomika poslovanja obvezno 12
Sodobno gospodarstvo obvezno 21
Zavarovalne storitve obvezno 5
Materialno knjigovodstvo obvezno 6
Komercialno poslovanje obvezno 6
Praktični pouk obvezno 30
Praktično usposabljanje z delom obvezno 6
Interesne dejavnosti obvezno 14
Odprti kurikulum obvezno 29

 

Izpiti in izpitni roki:
Izpiti potekajo v skladu s programom in pravilnikom o ocenjevanju (ustno, pisno, ustno in pisno, v obliki izdelka oz. storitve). Izpite, ki se jih že opravili v predhodnem izobraževanju, vam lahko na podlagi vloge za priznavanje, priznamo. Izpitni roki so določeni vnaprej za ves semester; oktobra se objavijo izpitni roki za zimski semester, januarja pa za letni semester.


Delovna praksa
:
Praktično usposabljanje z delom je del predmetnika in je obvezno. Kandidati ga opravijo v podjetju, in sicer 76 ur. Če so v podjetju zaposleni več kot tri leta pa lahko oddajo vlogo za priznavanje praktičnega usposabljanja z delom.


Zaključek izobraževanja:

Izobraževanje poteka dve leti. Svojo izobraževalno pot boste zaključili s poklicno maturo, ki vsebuje

  • obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz gospodarstva) in
  • izbirni del (pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika ter izdelek oziroma storitev in zagovor).

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).


Dobro je vedeti:
Šolnina vključuje predavanja po predmetniku, govorilne ure, pisna gradiva, opravljanje vaj v manjših skupinah, opravljanje izpitov v okviru razpisanih rokov, organizacijske in administrativne stroške. Lahko jo poravnate v enkratnem znesku ob vpisu (s popustom) ali obročno.


Pri izobraževanju so vam v pomoč:


Status udeleženca
:
Udeleženci srednješolskih programov na Ljudski univerzi Žalec si pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih. Za vse tiste, ki so mlajši od 27 let, niso zaposleni in niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje to pomeni, da imajo enake pravice (status) kot dijaki, ki se izobražujejo redno.


Informacije in svetovanja
:
Za vse informacije nas lahko kontaktirate na 03/713 35 64 ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . Lahko pa nas obiščete, in sicer vsak dan med 8. in 16. uro.