Podpora učenju

Na UPI - ljudska univerza Žalec imamo veliko dejavnosti, ki so lahko v pomoč in podporo našim udeležencem v izobraževanju. Med te gotovo sodijo svetovalna dejavnost, ki jo izvajamo v Svetovalnem središču ISIO Žalec in v Kariernem kotičku.

Središče za samostojno učenje ponuja udeležencem v izobraževanju in vsem, ki se želijo samostojno učiti, možnost samostojnega učenja s pomočjo mentorja in uporabe IKT gradiv.

Učna pomoč je namenjena vsem brezposelnim, ki so vključeni v izobraževanje in imajo težave pri posameznih predmetih. Na razpolago so jim trije strokovno usposobljeni metorji, ki jim lahko v individualnih učnih urah razložijo določeno snov, jim pomagajo osvojiti to snov, tako, da lahko uspešno zaključijo izobraževanje.

Borza znanja Žalec, pa ponuja možnosti učenja tistih znanj in spretnosti, ki jih udeleženci potrebujejo v izobraževanju, ali pa takih znanj in veščin, ki jih ljudje potrebujejo za osebno zadovoljstvo, lastni interes ali kot prostočasno dejavnost.